+38 (04744) 3-20-63
Меню

Жиляк Іван Дмитрович

Жиляк Іван Дмитрович Науковий ступінь: кандидат хімічних наук
Вчене звання: доцент
Контактний телефон: (04744) 3-20-63
Email: zhilyak@i.ua

 

Працює в Уманському НУС з 2007 р.

Освіта: Тернопільський  педагогічний університет ім. В. Гнатюка,1999 р.

Підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів і природокористування, 2016 р.

Тема наукової роботи:  Акваамінодифосфати Со2+, Ni2,  Сu2+, Zn2+  та Сd2+

Сфери наукових інтересів: регульований синтез індивідуальних та азотовмісних фосфатів заданого складу і біологічної дії; моніторинг якості водних джерел у сільській місцевості;  нанотехнології і наноматеріали для сільського господарства.

Дисципліни, які викладає: Фізична і колоїдна хімія, хімія, аналітична хімія, хімія, хімія з основами біогеохімії,

Основні публікації :

 1. Kopilevich V.A., Zhilyak I.D., Voitenko L.V. Preparation and Thermal Transformations of a Hydrous Cadmium Diphosphate  Ammine Complex // Inorganic Materials. - 2005. - Vol. 41, N 12. - Р. 1313-1317.
 2. Копилевич В.А., Жиляк И.Д., Войтенко Л.В., Трачевский В.В. Гетерометальные аквааминодифосфаты // Журн. общ. химии. - 2006.- Т. 76. - Вып. 9. - С. 1445 - 1451.     
 3.  Копілевич В.А., Жиляк І.Д., Войтенко Л.В., Затовський І.В. Термічні перетворення гідратованого аміачного дифосфату нікелю(ІІ) // Вопросы химии и хим. технологии. - 2008. - № 5. - С. 115 - 118.
 4.   Жиляк І.Д., Копілевич В.А., Войтенко Л.В., Трачевський В.В. Гетерометальний CuZnP2O7·3NH3·2,5H2O та його термічні властивості // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету. Серія: Хімія. - 2008. - Вип. 14. -  С.48-54.
 5.  Копілевич В. А., Жиляк І. Д., Войтенко Л. В., Слободяник М. С. Термічні перетворення гетерометального дифосфату аквоаміннікелю (ІІ) - міді (ІІ) - цинку // Доповіді НАНУ. - 2009. -  № 4.
 6. Патент на винахід № 77631 С2, України, С01В 25/26. Кристалічний гідратований аміачний дифосфат кобальту (ІІ) та спосіб його одержання /В. А. Копілевич, І. Д. Жиляк, Л. В. Войтенко (Україна); Заявл. 06.08.2004; Опубл. 15.12.2006. Бюл. № 12.
 7.  Патент на винахід № 81592 С2, України, С01В 25/26. Подвійна сіль акваамінопірофосфату нікелю(ІІ)-кобальту(ІІ) та спосіб її одержання / В. А. Копілевич, І. Д. Жиляк, Л. В. Войтенко (Україна); Заявл. 15.03.2007; Опубл. 10.01.2008. Бюл. № 1.
 8. Світовий В.М., Жиляк І.Д. Вплив арсену і плюмбуму на вирощену озиму пшеницю у чорноземі опідзоленому// Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія Хімія. – 2016. – Вип. ХХ. – С. 30-33.
 9. Жиляк Т.Г., Копілевич В.А., Затовський І.В., Жиляк І.Д., Світовий В.М. Синтез та дослідження карбамідофосфатів купруму(ІІ)// Сімнадцята міжнародна конференція студентів і аспірантів “Сучасні проблеми хімії”, 18-20 травня 2016року. – Київ. – 2016. – С. 14.
 10. Патент на корисну модель № 108748. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук  літію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою / Власник − Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Мостов’як І.І.,  Щетина С.В., Очеретенко Л. Ю. №  u 2016 01614. Заявл. від 22.02.2016. Опубл. 25.07.16, бюл. №  14, с.4.
 11. Патент на корисну модель № 109411. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук магнію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою, власник − Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Щетина С.В., Очеретенко Л.Ю. Заявка на корисну модель  №  u 2016 01614. Заявл. від 22.02.2016. Опубл. 25.08.16, бюл. №  16, с.4.
 12. Патент на корисну модель № 108746 u. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук натрію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою. / Власник − Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Ляховська Н.О., Бойко М.М. (Україна);  №  u 2016 01615. Заявл. від 22.02.2016. Опубл. 25.07.16, бюл. №  14, с.4.
 13. Патент на корисну модель № 108747 u. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук кальцію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою. / Власник − Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Щетина С.В., Очеретенко Л.Ю. (Україна);   №  u 2016 01616. Заявл. від 22.02.2016. Опубл. 25.07.16, бюл. №  14, с.4.
 14. Патент на корисну модель № 110901. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук барію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою. / Власник  − Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Очеретенко Л.Ю.; № u 201603905  Заявл. від 11.04.2016. Опубл. 25.10.16, бюл. №  20, с.4.   
 15. Патент на корисну модель № 110882.Спосіб визначення вмісту рухомих сполук кобальту, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою. / Власник − Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Жиляк Т.Г., Очеретенко Л.Ю., Коба Н.О.;  № u 201603859. Заявл. від 11.04.2016. Опубл. 25.10.16, бюл. №  20, с.4.   
 16. Патент на корисну модель № 110908. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук стронцію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою. / Власник − Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Жиляк Т.Г., Очеретенко Л.Ю., Мостов’як І.І., Щетина С.В.;  № u 201603927. Заявл. від 11.04.2016. Опубл. 25.10.16, бюл. №  20, с.4.17Світовий В.М., Жиляк І.Д. Вплив арсену і плюмбуму на вирощену озиму пшеницю у чорноземі опідзоленому// Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія Хімія. – 2016. – Вип. ХХ. – С. 30-33.
 17.  Патент на корисну модель № 111311. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук алюмінію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою / власник − Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Жиляк Т.Г., Очеретенко Л.Ю., Насальська К.В. (Україна);   № u 201603849. Заявл.  від 11.04.16. Опубл. 10.11.16, бюл. №  21, с.4. 
 18. Патент на корисну модель № 111315. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук феруму, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою/ Власник  − Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Жиляк Т.Г., Очеретенко Л.Ю., Бойко М.М. (Україна);  № u 201603869 Заявл.від 11.04.2016. Опубл. 10.11.16, бюл. №  21, с.4. 
 19. Патент на корисну модель № 111312. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук мангану, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою / Власник  − Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Жиляк Т.Г., Очеретенко Л.Ю., Шкатюк А.В. (Україна);  № u 201603851 Заявл. від 11.04.2016. Опубл. 10.11.16, бюл. №  21, с.4.
 20. Патент на корисну модель № 111314. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук арсену, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою / Власник  − Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Карпенко В.П., Жиляк Т.Г. (Україна);  № u 201603861. Заявл.  від 11.04.16. Опубл. 10.11.16, бюл. №  21, с.4.   
 21. Заявка на корисну модель  № u 201604416 від 21.04.2016  "Спосіб одержання карбамідофосфатів купруму (ІІ)", власник заявки на патент − НУБіП, автори – Копілевич В.А., Жиляк І.Д., Жиляк Т.Г., Затовський І.В., Сливка Ю.Д.Заявка на патент на винахід  № а 201604417 від 21.04.2016  "Спосіб одержання карбамідофосфатів купруму (ІІ)", власник заявки на патент − НУБіП, автори – Копілевич В.А., Жиляк І.Д., Жиляк Т.Г., Затовський І.В., Сливка Ю.Д.