+38 (04744) 3-17-22, (04744) 3-20-63, (096) 220-46-94
Меню

Навчальні дисципліни

 Денна форма навчання

Назва дисципліни

Освітній рівень

Спеціальність

Викладач

Агробіоценологія   ( в т.ч алелопатія)

бакалавр (короткий цикл)

091

Жиляк І.Д.

Анатомія людини

бакалавр

бакалавр (короткий цикл)

091

Розборська  Л.В.

Біологічний моніторинг

молодший бакалавр

091

Мамчур Т.В.

Біологічно активні речовини в рослинництві

бакалавр

бакалавр (короткий цикл)

091

Даценко А.А.

Біологічні основи  діагностики патогенних мікроорганізмів

магістр 

091

Заболотний О.І.

Біологія

бакалавр (короткий цикл)

101

Леонтюк І.Б.

Біологія

молодший бакалавр

091

Леонтюк І.Б., Даценко А.А.

Біологія

бакалавр

091

Леонтюк І.Б.

Біохімія

бакалавр

181

Леонтюк І.Б.

Біохімія

бакалавр 

091

Жиляк І.Д., Леонтюк І.Б.

Ботаніка

молодший бакалавр

201

Парубок М.І., Даценко А.А.

Ботаніка

бакалавр

молодший бакалавр

205, 206

Мамчур Т.В.

Ботаніка

бакалавр

молодший бакалавр

202, 203

Парубок М.І.,

 

Ботаніка

бакалавр (короткий цикл)

202, 203

Парубок М.І.

Ботаніка

бакалавр 

201

Мамчур Т.В., Парубок М.І.

Ботаніка

бакалавр,

молодший бакалавр

205, 206

Парубок М.І.

Ботаніка і систематика рослин

молодший бакалавр

091

Парубок М.І.

Ботаніка і систематика рослин 

бакалавр (короткий цикл)

091

Парубок М.І., Жиляк І.Д.

Ботаніка і систематика рослин

бакалавр

091

Парубок М.І., Мамчур Т.В.

Ботаніка і систематика рослин

молодший бакалавр

091

Мамчур Т.В.

Вступ до фаху

молодший бакалавр

091

Леонтюк І.Б.

Вступ до фаху і основи наукових досліджень

бакалавр

091

Леонтюк І.Б.

Гігієна і санітарія в галузі

бакалавр (перший курс)

 

241

Розборська Л.В.

Гігієна і санітарія в галузі

бакалавр (четвертий курс)

241

Розборська Л.В

Гігієна, санітарія та охорона праці в галузі

бакалавр

241

Розборська Л.В.

Загальна мікробіологія

бакалавр

бакалавр (короткий цикл)

202

Заболотний О.І.

Загальна неорганічна хімія

бакалавр

181

Ляховська Н.О.

Комп'ютерне моделювання 

магістр

091

Заболотний О.І.

Гербарна справа

молодший бакалавр

091

Мамчур Т.В.

Екологія і радіобіологія

Екологія і радіобіологія

бакалавр

202

203

Заболотний О.І.

Екологія біологічних систем

бакалавр

101

Леонтюк І.Б.

Екологія біологічних систем

молодший бакалавр

101

Даценко А.А.

Інтродукція та збереження рослинного та тваринного світу

молодший бакалавр

091

Мамчур Т.В.

Імунологія

бакалавр 

091

Притуляк Р.М.

Інтегративна регуляція 

магістр

091

Заболотний О.І.

Математичні методи та інформаційні технології в біології

бакалавр (короткий цикл)

091

Заболотний О.І.

Методика навчання біології та природознавства

бакалавр (короткий цикл)

091

Даценко А.А.

Методика навчання біології та природознавства

бакалавр

091

Даценко А.А.

Мікробіологічні основи агротехнологій

доктор філософії

201

Карпенко В.П.

Мікробіологічні основи агротехнологій

доктор філософії

201

Карпенко В.П.

Мікробіологія

бакалавр

091

Притуляк Р.М.

Мікробіологія галузі

 

бакалавр

бакалавр (короткий цикл)

181

Карпенкор В.П.,

Притуляк Р.М.

Мікробіологія з основами вірусології

бакалавр

091

Притуляк Р.М.

Мікробіологія з основами вірусології

бакалавр

203

Притуляк Р.М.

Мікробіологія з основами вірусології

бакалавр (короткий цикл)

091

Притуляк Р.М.

Мікробіологія та харчова хімія

бакалавр

241

Притуляк Р.М.

Мікробіологія та харчова хімія

бакалавр

241

Притуляк Р.М.

Мікробіологія та харчова хімія

молодший бакалавр

241

Притиуляк Р.М.

Молекулярна біологія

бакалавр

091

Леонтюк І.Б., Притуляк Р.М.

Нанохімія, нанотехнології, наноматеріали

магістр

183

Жиляк І.Д.

Нанохімія, нанотехнології, наноматеріали

магістр

183

Жиляк І.Д.

Прикладна хімія

бакалавр

208

Жиляк І.Д.

Основи медицини та гігієни харчування

бакалавр

091

Розборська Л.В.

Радіобіологія

бакалавр (короткий цикл)

091

Заболотний О.І.

Радіобіологія

молодший бакалавр

101

Заболотний О.І.

Радіобіологія

Радіобіологія

молодший бакалавр

202

203

Заболотний О.І.

Радіобіологія

бакалавр

091

Заболотний О.І.

Радіобіологія та радіоекологія

молодший бакалавр

101

Заболотний О.І.

 С.-г. мікробіологія і вірусологія 

бакалавр

201

Заболотний О.І. 

Спеціальна біологія (в т.ч. молекулярна)

бакалавр

091

Леонтюк І.Б.

Технічна мікробіологія

бакалавр

181

Притуляк Р.М.

Фізіологія людини і тварин

бакалавр

091

Розборська Л.В.

Фізіологія людини і тварин 

бакалавр (короткий цикл) 

091

Розборська Л.В.

Фізіологія плодово-ягідних культур та винограду

доктор філософії

203

Карпенко В.П.

Фізіологія польових і овочевих культур

доктор філософії

201

Заболотний О.І.

Фізіологія рослин

бакалавр (короткий цикл)

091

Розборська Л.В.

Фізіологія рослин

бакалавр

091

Розборська Л.В.

Фізіологія рослин 

бакалавр (короткий цикл)

201

Розборська Л .В.,Даценко А.А.

Фізіологія рослин 

бакалавр (короткий цикл)

205, 206

Даценко А.А

Фізіологія рослин 

бакалавр

201

Розборська Л.В.

Фізіологія рослин 

молодший бакалавр

201

Розборська Л.В.

Фізіологія рослин з основами біохімії

магістр

091

Заболотний О.І.      

Фізіологія адаптації рослин  

магістр

091

Заблолотний О.І.

Хімія 

бакалавр

205, 206

Ляховська Н.О.

Хімія

молодший бакалавр

181

Ляховська Н.О.

Хімія аналітична

бакалавр

181

Жиляк І.Д.

Хімія аналітична

бакалавр

091

Ляховська Н.О.

Хімія аналітична 

молодший бакалавр

091

Ляховська Н.О.

Хімія ароматів

бакалавр(короткий цикл)

091, 101, 201, 202, 203

Ляховська Н.О.

Хімія з основами біогехімії

бакалавр

091

Жиляк І.Д.

Хімія колоїдна

бакалавр

091

Ляховська Н.О.

Хімія органічна 

бакалавр

181

Ляховська Н.О.

Хімія органічна

 

бакалавр

молодший бакалавр

202, 203

Ляховська Н.О.,

 

Хімія органічна

бакалавр

091

Ляховська Н.О.

Хімія органічна

 

бакалавр

      бакалавр (короткий цикл)

091

Ляховська Н.О.

Хімія (неорганічна, органічна і аналітична)

бакалавр

201

Ляховська Н.О., Заболотний О.І.

Хімія (неорганічна, органічна і аналітична)

молодший бакалавр

201

Ляховська Н.О., Заболотний О.І.

Хімія аналітична, фізична і колоїдна

бакалавр

202

Жиляк І.Д.

Хімія з основами біогеохімії

молодший бакалавр

091, 101

Даценко А.А., Заболотний О.І.

Хімія з основами біогеохімії

  бакалавр (короткий цикл)  

091

Даценко А.А., 

Хімія неорганічна

бакалавр

202

Жиляк І.Д.

Хімія неорганічна і аналітична

бакалавр

молодший бакалавр

202, 203

Жиляк І.Д.,

 

Хімія фізична і колоїдна

бакалавр

181

Жиляк І.Д.

Хімія фізична і колоїдна

бакалавр

201

Жиляк І.Д.

Хімія фізична і колоїдна

молодший бакалавр

201

Жиляк І.Д.

Хімія фізична і колоїдна

бакалавр

203

Жиляк І.Д.

Хімія фізична і колоїдна

молодший бакалавр

091

Жиляк І.Д.

Цитологія та гістологія з основами ембріології

       бакалавр (короткий цикл)

091

Даценко А.А.

Цитологія та гістологія з основами ембріології

бакалавр

091

Даценко А.А.

Останні новини

Всі новини