+38 (04744) 3-20-63
Меню
Остання редакція: 21 лютого 2018

Наукові школи

 

Академік Грицаєнко З.М. створила наукову школу з дослідження фізіолого-біохімічних, мікробіологічних, цитологічно-генетичних основ дії гербіцидів і біологічних препаратів на сільськогосподарські культури та розробки науково обґрунтованих, екологічно безпечних технологій виробництва високоякісної продукції рослинництва з найменшим пестицид ним навантаженням на навколишнє природне середовище.

 

Наукова школа академіка Грицаєнко З.М.

Доктор В.П.Карпенко за виконанням анатомічних досліджень

 

Доцент І.Б.Леонтюк проводить визначення вмісту амонійного азоту в грунті

Доцент О.В.Голодрига читає лекцію з курсу "Фізіологія рослин"

Доцент О.І.Заболотний визначає за допомогою фотоелектроколориметра вміст хлорофілів у рослинах кукурузи

Доцент Р.М.ПРитуляк колориметрує зразки хлорофілу тритикале озимого

Аспірант Заболотна А.В. визначає активність ферментів антиоксидантних систем у рослинах пшениці ярої

Аспірант Прудивус С.Г. досліджує вміст пігментів в листках ріпакцу ярого

Аспірант Чернега А.О. проводить дослідження масової частки редукованих цукрів

Аспірант Прудивус Л.А. визначає активність ферментів класу оксидоредуктаз у рослинах ріпаку озимого

Аспірант Даценко А.А. проводить дослідження анатомо-морфологічної будови рослин гречки

Аспірант Волошина Л.Г. визначає схожість пшениці озимої за дії хімічних та біологічних препаратів

Аспірант Оратівська С.А. визначає активність аскорбіназ оксидази в рослинах гороху

Аспірант Івасюк Ю.І. готує грунтові розведення для визначення мікробіологічної активності грунту

Аспірант Капрій М.М. проводить дослідження вмісту грунтового ферменту фосфатази

Аспірант Альона Кравченко проводить вимірювання висоти жита

Аспірантка Новікова Тетяна готує робочий розчин гербіцидів і РРР

Аспірант Павлишин Святослав Володимирович оцінює стан посіву пшениці полби звичайної перед збиранням урожаю

Аспірант Любченко Дмитро Ростиславович працює в лабораторії

Аспірант Чала Неля Миколаївна проводить визначення хлорофілу в листках озимої пшениці

 

Останні новини

Всі новини