+38 (04744) 3-17-22, (04744) 3-20-63, (096) 220-46-94
Меню

Про кафедру

 В 2018 році завідувачкою кафедрою обрано кандидата с.-г.н., доцента Ларису Розборську. Професором кафедри працює доктор с.-г.н., академік Віктор Карпенко. Доцентами кафедри працюють: к.с.-г.н. Ірина Леонтюк, к.б.н. Маргарита Парубок, к.с.-г.н. Руслан Притуляк, к.с.-г.н. Олександр Заболотний, к.с.-г.н. Тетяна Мамчур, к.х.н. Іван Жиляк, к.с.-г.н. Анна Даценко. Викладачем Неля Ляховська, викладачем-стажистом Аліна Ваховська. Зав. навчальної лабораторії з органічної та неорганічної хімії Людмила Корнійчук. Ст. лаборантом Іванна Ковальчук, лаборантом Юлія Щербань.  

 На кафедрі викладаються фундаментальні та прикладні дисципліни­­­­­: біологія, спеціальна біологія в т.ч. молекулярна, анатомія людини, біологічний моніторинг, біологічно активні речовини в рослинництві, біохімія, методика навчання біології та природознавства, мікробіологічні основи агротехнологій, мікробіологія, мікробіологія галузі, мікробіологія з основами вірусології, мікробіологія та харчова хімія, молекулярна біологія, радіобіологія, технічна мікробіологія, фізіологія людини і тварин, фізіологія рослин,  гігієна і санітарія в галузі, загальна мікробіологія, загальна неорганічна хімія, ботаніка, ботаніка і систематика рослин,  гербарна справа, екологія і радіобіологія, екологія біологічних систем, інтродукція та збереження рослинного та тваринного світу, хімія аналітична, хімія ароматів, хімія з основами біохімії, хімія колоїдна, хімія (неорганічна, органічна і аналітична),  хімія фізична і колоїдна, цитологія та гістологія з основами ембріології та ін.

 Студентська науково-дослідна робота на кафедрі виконується у межах тематики та напрямів діяльності наукового студентського гуртка, в роботі якого беруть участь  студенти-дипломники різних курсів. Щорічно при кафедрі проводиться звітна наукова конференція студентів, де вони мають можливість представити результати своїх наукових досліджень та опублікувати їх в матеріалах наукових конференцій і періодичних наукових виданнях.

На базі кафедри виконується підготовка студентів до першого та до другого етапів Всеукраїнської олімпіади з біології. За результатами Всеукраїнського етапу олімпіади студенти неодноразово посідали призові місця і нагороджувалися грамотами.

Наукова робота кафедри виконується за тематикою «Розробка новітніх технологій виробництва зернових культур в сівозміні при застосуванні гербіцидів, рістрегулюючих речовин і мікробіологічних препаратів» (номер державної реєстрації 0105U00560), що входить до програми наукових досліджень Уманського НУС «Оптимізація використання природного і ресурсного потенціалу агроекосистем Правобережного Лісостепу України (номер державної реєстрації 0101U004495).

На основі глибоких всебічних фундаментальних досліджень дії гербіцидів і біологічно активних речовин на культурні рослини і бур’яни співробітниками кафедри розроблені науково обґрунтовані, екологічно безпечні, енергозберігаючі новітні технології застосування гербіцидів і біостимуляторів росту в посівах сільськогосподарських культур.

Вони лягли в основу створення інтегрованих систем захисту рослин від шкідливих організмів і були широко впровадженні у виробництво України (Черкаської, Вінницької, Кіровоградської, Хмельницької, Чернівецької, Миколаївської областей) і за кордоном.

Активне виконання науково-дослідної роботи науково-педагогічними працівниками кафедри дає змогу проводити підготовку фахівців у галузі агрономії, ознайомлених з інноваційними розробками у вирощуванні продукції рослинництва та впроваджувати результати своєї наукової діяльності як у навчальний процес, так і у виробництво.

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру. Ефективність роботи аспірантури при кафедрі підтверджується успішними захистами дисертаційних робіт, значною кількістю аспірантів та актуальністю тем дисертаційних досліджень.

При кафедрі функціонує спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій за спеціальностями 03.00.07 – мікробіологія, 03.00.12 – фізіологія рослин та 06.01.01 – загальне землеробство, завдяки якій успішно захищено понад 45 докторських та кандидатських дисертацій.

На базі кафедри організовуються та проводяться Міжнародні та Всеукраїнські конференції, симпозіуми, науково-практичні семінари з питань біологізації галузі рослинництва, на які запрошуються як провідні науковці України та зарубіжжя, так і практики-виробничники.

 Колектив кафедри неодноразово нагороджували дипломами та грамотами за досягнення в науково-практичній діяльності, зокрема дипломами й медалями від Міністерства аграрної політики та продовольства України «За розробку і впровадження екологічно без- печних технологій з біологізації рослинництва».

 Кафедра біології гідно береже історичні, наукові та навчальні традиції і з упевненістю рухається до ще більш вагомих здобутків. 

Останні новини

Всі новини