+38 (04744) 3-17-22 (04744) 3-20-63
Меню

Навчально-методичне забезпечення

Методичні матеріали до навчальних дисциплін

Радіобіологія

 1. Практикум з радіобіології. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни  «Радіобіологія» для спеціальності 101 «Екологія» (молодший бакалавр). 

2.  Практикум з радіобіології. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни  «Радіобіологія» для спеціальності  203  «Садівництво та виноградарство» (молодший бакалавр) 

3. Практикум з радіобіології. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни  «Радіобіологія» для спеціальності  091 «Біологія» (бакалавр). 

4. Екологія і радіобіологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Радіобіологія» для спеціальності 101 «Екологія» (молодший бакалавр). 

5. Екологія і радіобіологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Радіобіологія» для спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» (молодший бакалавр). 

6. Екологія і радіобіологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Радіобіологія» для спеціальності  091 «Біологія» (бакалавр).

 7. Практикум з екології і радіобіології. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Екології і радіобіології»  для спеціальностей 202«Захист і карантин рослин» та 203«Садівництво і виноградарство» (бакалавр)

 8. Екологія і радіобіологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Екологія і радіобіологія»  для спеціальностей  202 «Захист і карантин рослин» і 203 «Садівництво та виноградарство» (бакалавр).


  Загальна мікробіологія

 1. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Загальна мікробіологія» для спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» (бакалавр)

 2. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни «Загальна мікробіологія» для спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» (бакалавр)


 Біологічно активні речовини в рослинництві

1. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу "Біологічно активні речовини в рослинництві" для спеціальності 091 Біологія


 Хімія з основами біогеохімії

1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Хімія з основами біогеохімії" для спеціальностей 091 "Біологія" та 101 "Екологія"


 Фізіологія рослин

1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізіологія рослин" для спеціальностей 206 "Садово-паркове господарство" та 205 "Лісове господарство" (бакалавр)

2. Методичні рекомендації з курсу "Фізіологія рослин" для спеціальностей 205 Лісове господарство і 206 Садово-паркове господарство


Цитологія та гістологія з основами ембріології

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу " Цитологія та гістологія з основами ембріології" для спеціальності 091 Біологія (бакалавр)  


Хімія

1. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Хімія»  для спеціальності 181 Харчові технології (молодший бакалавр)

2.   Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Хімія»  для спеціальностей 205 Лісове господавство та  206 Садово-паркове господарство (бакалавр)

3. Методичні вказівки для виконання завдань самостійної роботи з дисципліни «Хімія» для  спеціальностей 205 Лісове господарстіо,  206 Садово-паркове господарство


Неорганічна, органічна та аналітичн хімія

 1. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Неорганічна, органічна та аналітичн хімія» для  спеціальностей 201 Агрономія і 203 Садівництво та виноградарство (бакалавр)

2. Методичні вказівки для виконання завдань самостійної роботи з курсу «Неорганічна, органічна та аналітична хімія» для  спеціальностей 201 Агрономія і 203 Садівництво та виноградарство (бакалавр)


Загальна та неорганічна хімія

 1. Методичні вказівки для виконання завдань  самостійної роботи  з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для спеціальності 181 Харчові технології денної форми навчання (бакалавр)

2. Методичні вказівки для лабораторних занять з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія» для спеціальності 181 Харчові технології (бакалавр) 


 Аналітична хімія

1. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни « Аналітична хімія» для  спеціальності 091 «Біологія» (бакалавр)

2. Методичні вказівки  для самостійної роботи з дисципліни  «Аналітична хімія»  для спеціальності  091 Біологія (баклавр)


Органічна хімія

1. Методичні вказівки до лабораторних занять  з дисципліни «Органічна хімія» для студентів спеціальностей  202 Захист і карантин рослин та  203 Садівництво та виноградарство (бакалавр)

2. Методичні вказівки до лабораторних занять  з дисципліни « Органічна хімія»  для спеціальності 091 Біологія (бакалавр)

3. Методичні вказівки  для самостійної роботи з дисципліни «Органічна хімія»  для спеціальностей  202 Захист і карантин рослин 203 Садівництво та виноградарство (бакалавр)

4.  Методичні вказівки  для самостійної роботи з дисципліни «Органічна хімія»  для  спеціальності  091 Біологія  (бакалавр) 


 Вступ до фаху   

1. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з курсу «Вступ до фаху» для спеціальності 091 Біологія (молодший бакалавр)


Вступ до фаху і основи наукових досліджень 

1. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з курсу «Вступ до фаху і основи наукових досліджень» для спеціальності 091 Біологія (бакалавр)


 Ботаніка і систематика рослин  

1. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи «Гербарій нижчих і вищих рослин» для спеціальності  091 Біологія (молодший бакалавр, бакалавр)

2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять « Ботаніка. Систематика рослин» для спеціальності 091 Біології

3. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять « Ботаніка. Морфологія рослин» для спеціальності 091 Біології  (бакалавр)

4. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи «Гербарій з морфології рослин»» для спеціальності  091 Біологія (бакалавр)

5. Робочий зошит до виконання лабораторних занять « Ботаніка. Систематика рослин» для спеціальності 091 Біології  (бакалавр)

6. Робочий зошит до виконання лабораторних занять « Ботаніка. Морфологія  рослин» для спеціальності 091 Біології  (бакалавр) 


 Гербарна справа 

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гербарна справа» для спеціальності 091 Біологія (молодший бакалавр)

 2. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи «Гербарій нижчих і вищих рослин» для спеціальності  091 Біологія (молодший бакалавр, бакалавр) 


  Ботаніка

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з « Анатомії рослин» для спеціальності 201 Агрономія, Селекція і генетика рослин (бакалавр)

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з «Систематики рослин» для спеціальності 201 Агрономія, Селекція і генетика рослин  (бакалавр)

3. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи у підготовленні гербарію з «Систематики рослин» для спеціальності 201 Агрономія, Селекція і генетика рослин  (бакалавр)

4. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з « Анатомії рослин» для спеціальності 201 Агрономія, Селекція і генетика рослин (бакалавр)

5. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з «Систематики рослин» для спеціальності 201 Агрономія, Селекція і генетика рослин (бакалавр)

 6. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з «Анатомії рослин» для спеціальностей 201 Агрономія, 202 Захист і карантин рослин, 203 Садівництво та виноградарство, 205 Лісове господарство, 206 Садово-паркове господарство (бакалавр)

 7. Методичні вказівки для самостійної роботи з «Морфології рослин» при підготовці гербарію для спеціальностей 201 Агрономія, 202 Захист і карантин рослин, 203 Садівництво та виноградарство, 205 Лісове господарство, 206 Садово-паркове господарство (бакалавр)

 8. Методичні вказівки для самостійної роботи  при підготовці гербарію з «Систематики рослин» для спеціальностей 201 Агрономія, 202 Захист і карантин рослин, 203 Садівництво та виноградарство, 205 Лісове господарство, 206 Садово-паркове господарство (бакалавр)

 9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з «Систематики рослин» для спеціальностей 201 Агрономія, 202 Захист і карантин рослин, 203 Садівництво та виноградарство, 205 Лісове господарство, 206 Садово-паркове господарство (бакалавр)   

Останні новини

Всі новини