+38 (04744) 3-17-22 (04744) 3-20-63
Меню

Навчально-методичне забезпечення

Методичні матеріали до навчальних дисциплін

Радіобіологія

 1. Практикум з радіобіології. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни  «Радіобіологія» для спеціальності 101 «Екологія» (молодший бакалавр). 

2.  Практикум з радіобіології. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни  «Радіобіологія» для спеціальності  203  «Садівництво та виноградарство» (молодший бакалавр) 

3. Практикум з радіобіології. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни  «Радіобіологія» для спеціальності  091 «Біологія» (бакалавр). 

4. Екологія і радіобіологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Радіобіологія» для спеціальності 101 «Екологія» (молодший бакалавр). 

5. Екологія і радіобіологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Радіобіологія» для спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» (молодший бакалавр). 

6. Екологія і радіобіологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Радіобіологія» для спеціальності  091 «Біологія» (бакалавр).

 7. Практикум з екології і радіобіології. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Екології і радіобіології»  для спеціальностей 202«Захист і карантин рослин» та 203«Садівництво і виноградарство» (бакалавр)

 8. Екологія і радіобіологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Екологія і радіобіологія»  для спеціальностей  202 «Захист і карантин рослин» і 203 «Садівництво та виноградарство» (бакалавр).


Генетика з основами селекції 

1. Методичні рекомендації для лабораторних робіт з дисципліни "ГЕНЕТИКА З ОСНОВАМИ СЕЛЕКЦІЇ" для спеціальності 091 "Біологія"  (бакалавр)


 Зологія 

1. Методичні рекомендації до лабораторних занять із зоології хребетних для спеціальності 091 "Біологія"(бакалавр)

2. Методичні рекомендації до лабораторних занять із зоології безхребетних для спеціальності 091 "Біологія" (бакалавр)

3. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Зологія" для спеціальності 091 "Біологія" (бакалавр)


 Загальна мікробіологія

 1. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Загальна мікробіологія» для спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» (бакалавр)

 2. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни «Загальна мікробіологія» для спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» (бакалавр)


 Біологічно активні речовини в рослинництві

1. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу "Біологічно активні речовини в рослинництві" для спеціальності 091 Біологія


 Хімія з основами біогеохімії

1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Хімія з основами біогеохімії" для спеціальностей 091 "Біологія" та 101 "Екологія"


 Фізіологія рослин

1. Лабораторний практикум з курсу "Фізіологія рослин" для спеціальністі 091 «Біологія»

2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізіологія рослин" для спеціальностей 206 "Садово-паркове господарство" та 205 "Лісове господарство" (бакалавр)

3. Методичні рекомендації з курсу "Фізіологія рослин" для спеціальностей 205 Лісове господарство і 206 Садово-паркове господарство


Анатомія та фізіологія людини

1. Робочий зошит з дисципліни "Анатомія та фізіологія людини" для спеціальності 091 "Біологія"


 Фізіологія людини і тварин

1. Методичні вказівки з виконання лабораторних занять з курсу "Фізіологія людини і тварин" для спеціальності 091 "Біологія" 


 Цитологія та гістологія з основами ембріології

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу " Цитологія та гістологія з основами ембріології" для спеціальності 091 Біологія (бакалавр)  


Хімія

1. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Хімія»  для спеціальності 181 Харчові технології (молодший бакалавр)

2.   Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Хімія»  для спеціальностей 205 Лісове господавство та  206 Садово-паркове господарство (бакалавр)

3. Методичні вказівки для виконання завдань самостійної роботи з дисципліни «Хімія» для  спеціальностей 205 Лісове господарстіо,  206 Садово-паркове господарство


Неорганічна, органічна та аналітичн хімія

 1. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Неорганічна, органічна та аналітичн хімія» для  спеціальностей 201 Агрономія і 203 Садівництво та виноградарство (бакалавр)

2. Методичні вказівки для виконання завдань самостійної роботи з курсу «Неорганічна, органічна та аналітична хімія» для  спеціальностей 201 Агрономія і 203 Садівництво та виноградарство (бакалавр)


Загальна та неорганічна хімія

 1. Методичні вказівки для виконання завдань  самостійної роботи  з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для спеціальності 181 Харчові технології денної форми навчання (бакалавр)

2. Методичні вказівки для лабораторних занять з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія» для спеціальності 181 Харчові технології (бакалавр) 


 Аналітична хімія

1. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни « Аналітична хімія» для  спеціальності 091 «Біологія» (бакалавр)

2. Методичні вказівки  для самостійної роботи з дисципліни  «Аналітична хімія»  для спеціальності  091 Біологія (баклавр)


Органічна хімія

1. Методичні вказівки до лабораторних занять  з дисципліни «Органічна хімія» для студентів спеціальностей  202 Захист і карантин рослин та  203 Садівництво та виноградарство (бакалавр)

2. Методичні вказівки до лабораторних занять  з дисципліни « Органічна хімія»  для спеціальності 091 Біологія (бакалавр)

3. Методичні вказівки  для самостійної роботи з дисципліни «Органічна хімія»  для спеціальностей  202 Захист і карантин рослин 203 Садівництво та виноградарство (бакалавр)

4.  Методичні вказівки  для самостійної роботи з дисципліни «Органічна хімія»  для  спеціальності  091 Біологія  (бакалавр) 


 Вступ до фаху   

1. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з курсу «Вступ до фаху» для спеціальності 091 Біологія (молодший бакалавр)


Вступ до фаху і основи наукових досліджень 

1. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з курсу «Вступ до фаху і основи наукових досліджень» для спеціальності 091 Біологія (бакалавр)


 Ботаніка і систематика рослин  

1. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи «Гербарій нижчих і вищих рослин» для спеціальності  091 Біологія (молодший бакалавр, бакалавр)

2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять « Ботаніка. Систематика рослин» для спеціальності 091 Біології

3. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять « Ботаніка. Морфологія рослин» для спеціальності 091 Біології  (бакалавр)

4. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи «Гербарій з морфології рослин»» для спеціальності  091 Біологія (бакалавр)

5. Робочий зошит до виконання лабораторних занять « Ботаніка. Систематика рослин» для спеціальності 091 Біології  (бакалавр)

6. Робочий зошит до виконання лабораторних занять « Ботаніка. Морфологія  рослин» для спеціальності 091 Біології  (бакалавр) 


 Гербарна справа 

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гербарна справа» для спеціальності 091 Біологія (молодший бакалавр)

 2. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи «Гербарій нижчих і вищих рослин» для спеціальності  091 Біологія (молодший бакалавр, бакалавр) 


  Ботаніка

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з « Анатомії рослин» для спеціальності 201 Агрономія, Селекція і генетика рослин (бакалавр)

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з «Систематики рослин» для спеціальності 201 Агрономія, Селекція і генетика рослин  (бакалавр)

3. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи у підготовленні гербарію з «Систематики рослин» для спеціальності 201 Агрономія, Селекція і генетика рослин  (бакалавр)

4. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з « Анатомії рослин» для спеціальності 201 Агрономія, Селекція і генетика рослин (бакалавр)

5. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з «Систематики рослин» для спеціальності 201 Агрономія, Селекція і генетика рослин (бакалавр)

 6. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з «Анатомії рослин» для спеціальностей 201 Агрономія, 202 Захист і карантин рослин, 203 Садівництво та виноградарство, 205 Лісове господарство, 206 Садово-паркове господарство (бакалавр)

 7. Методичні вказівки для самостійної роботи з «Морфології рослин» при підготовці гербарію для спеціальностей 201 Агрономія, 202 Захист і карантин рослин, 203 Садівництво та виноградарство, 205 Лісове господарство, 206 Садово-паркове господарство (бакалавр)

 8. Методичні вказівки для самостійної роботи  при підготовці гербарію з «Систематики рослин» для спеціальностей 201 Агрономія, 202 Захист і карантин рослин, 203 Садівництво та виноградарство, 205 Лісове господарство, 206 Садово-паркове господарство (бакалавр)

 9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з «Систематики рослин» для спеціальностей 201 Агрономія, 202 Захист і карантин рослин, 203 Садівництво та виноградарство, 205 Лісове господарство, 206 Садово-паркове господарство (бакалавр)   


 Основи медицини та гігієни харчування

1. Методичний посібник до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи  медицини та гігієни харчування" для спеціальності 091 Біологія

Останні новини

Публічна презентація результатів досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 АгрономіяЧитати повністю

Публічна презентація результатів досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія

Читати повністю

Всі новини