+38 (04744) 3-17-22, (04744) 3-20-63, (096) 220-46-94
Меню

Навчально-методичне забезпечення

Методичні матеріали до навчальних дисциплін

Радіобіологія

1. Практикум з радіобіології. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни  «Радіобіологія» для спеціальностей 202 "Захист і карантин рослин"  та 203  «Садівництво та виноградарство» (молодший бакалавр) 

2. Практикум з радіобіології. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни  «Радіобіологія» для спеціальності  091 «Біологія» (бакалавр). 

3. Практикум з екології і радіобіології. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Екології і радіобіології»  для спеціальностей 202«Захист і карантин рослин» та 203«Садівництво і виноградарство» (бакалавр)

4. Екологія і радіобіологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Екологія і радіобіологія»  для спеціальностей  202 «Захист і карантин рослин» і 203 «Садівництво та виноградарство» (бакалавр).

5. Екологія і радіобіологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Радіобіологія»  для спеціальності 091 Біологія 

6. Практикум з радіобіології. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни  «Радіобіологія» для спеціальності 101 Екологія (молодший бакалавр) 

7. Екологія і радіобіологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Радіобіологія»  для спеціальності 101 Екологія ( молодший бакалавр) 


 Інтергративна регуляція фізіологічних функцій

1. Методичні рекомендації для виконання лабораторних занять з курсу "Інтергративна регуляція фізіологічних функцій" для  спеціальності 091 «Біологія» (магістри)

2. Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт з курсу "Інтергративна регуляція фізіологічних функцій" для  спеціальності 091 «Біологія» (магістри) 


 Комп'ютерне моделювання та обробка експерементальних данних в біології 

1. Методичні рекомендації для виконання лабораторних занять з курсу "Комп'ютерне моделювання та обробка експерементальних данних в біології" для  спеціальності 091 «Біологія» (магістри)

2.  Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт з курсу "Комп'ютерне моделювання та обробка експерементальних данних в біології" для  спеціальності 091 «Біологія» (магістри)


 Біологія 

1. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з курсу «Біологія» для  спеціальності 091 «Біологія» (молодший бакалавр)

2. Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних занять з курсу «Біологія» для  спеціальності 101 «Екологія» (молодший бакалавр, бакалавр) 


 Спеціальна біологія ( в т.ч. молекулярна)

 1. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни  «Спеціальна біологія ( в т.ч. молекулярна)» для  спеціальності 091 «Біологія» (бакалавр)


 Екологія біологічних систем

1. Практикум з екологія біологічних систем. Для підготовки й проведення лабораторно-практичних робіт для  спеціальності 091 Біологія (бакалавр)


 Математичні методи та інформаційні технології в біології

1. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Математичні методи та інформаційні технології в біології " для спеціальності 091 – «Біологія» (бакалавр)

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Математичні методи та інформаційні технології в біології " для спеціальності 091 – «Біологія» (бакалавр) 


 Мікробіологія з основами вірусології 

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни " Мікробіологія з основами вірусології " для спеціальності 091 "Біологія" (бакалавр)

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни " Мікробіологія з основами вірусології " для спеціальності 101 "Біологія" (бакалавр)

3Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни " Мікробіологія з основами вірусології " для спеціальності 091 "Біологія" (бакалавр)

4.  Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни " Мікробіологія з основами вірусології " для спеціальності 091 "Біологія" (бакалавр) 

5. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Мікробіологія з основами вірусології " для спеціальності 091 "Біологія" (бакалавр) 


 Сільськогосподарська мікробіологія і вірусологія 

1. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни "Сільськогосподарська мікробіологія і вірусологія"  для спеціальності 201 «Агрономія» (бакалавр) 

2. Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт з дисципліни "Сільськогосподарська мікробіологія і вірусологія"  для спеціальності 201 «Агрономія» (бакалавр)  


 Мікробіологія сировини та продуктів її переробки 

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни " Мікробіологія сировини та продуктів її переробки" для спеціальності 091 "Біологія", 203 "Садівництво та виноградарство", 181 "Харчові технології" (магістр) 

2.  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни " Мікробіологія сировини та продуктів її переробки" для спеціальності 091 "Біологія", 203 "Садівництво та виноградарство", 181 "Харчові технології" (магістр) 


 Інтегративна регуляція фізіологічних функцій 

1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять з дисципліни "Інтегративна регуляція фізіологічних функцій" для  спеціальності 091 – «Біологія» (магістр) 


 Фізіологія адаптації рослин

1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять з дисципліни "Фізіологія адаптації рослин" для спеціальності 091 – «Біологія» (магістри)

2. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт з дисципліни "Фізіологія адаптації рослин" для спеціальності 091 – «Біологія» (магістри)


  Загальна мікробіологія

 1. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Загальна мікробіологія» для спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» (бакалавр)

 2. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни «Загальна мікробіологія» для спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» (бакалавр)


 Біологічно активні речовини в рослинництві

1. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу "Біологічно активні речовини в рослинництві" для спеціальності 091 Біологія 


  Біологічно активні речовини у сільському господарстві

1. Методичні рекомендації  для виконання практичних робіт з дисци пліни "Біологічно активні речовини у сільському господарстві"  для спеціальності 091 Біологія (молодший бакалавр)  


 Біологічні основи вирощування сільськогосподарських культур 

1.  Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Біологічні основи вирощування сільськогосподарських культур" для спеціальності 091 Біологія (магістр) 

2. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу "Біологічні основи вирощування сільськогосподарських культур" для спеціальності 091 Біологія (магістр) 


 Біологічні основи діагностики патогенних мікроорганізмів 

1. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни " Біологічні основи діагностики патогенних мікроорганізімів" для спеціальності 0901 «Біологія» (магістри) 

2. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни " Біологічні основи діагностики патогенних мікроорганізімів" для спеціальності 0901 «Біологія» (магістри)  


 Фізіологія рослин

1. Лабораторний практикум з курсу "Фізіологія рослин" для спеціальністі 091 «Біологія» (бакалавр)

2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізіологія рослин" для спеціальностей 206 "Садово-паркове господарство" та 205 "Лісове господарство" (бакалавр)


Анатомія та фізіологія людини

1. Робочий зошит з дисципліни "Анатомія та фізіологія людини" для спеціальності 091 "Біологія" (бакалавр)


 Фізіологія людини і тварин

1. Практикум для виконання лабораторних занять з курсу "Фізіологія людини і тварин" для спеціальності 091 "Біологія"( бакалавр) 


 Фізіологія рослин з основами біохімії 

1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізіологія рослин з основами біохімії" для спеціальності 091 Біологія (магістри)

2. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт з курсу "Фізіологія рослин з основами біохімії" для спеціальності 091 Біологія (магістри)


 Цитологія та гістологія з основами ембріології

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу " Цитологія та гістологія з основами ембріології" для спеціальності 091 Біологія (бакалавр)  


Хімія

1. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Хімія»  для спеціальності 181 Харчові технології (молодший бакалавр)

2. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Хімія»  для спеціальності 181 Харчові технології (молодший бакалавр)


Неорганічна, органічна та аналітичн хімія

 1. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Неорганічна, органічна та аналітичн хімія» для  спеціальності 201 Агрономія (бакалавр)

2. Методичні вказівки для виконання завдань самостійної роботи з курсу «Неорганічна, органічна та аналітична хімія» для  спеціальностей 201 Агрономія (бакалавр)


Загальна та неорганічна хімія

 1. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт  з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для спеціальності 181 Харчові технології денної форми навчання (бакалавр)

2. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія» для спеціальності 181 Харчові технології (бакалавр) 


 Клітинна біохмія 

 1. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Клітинна біохімія» для спеціальності 091 Біологія (магістр)

 2. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Клітинна біохімія» для спеціальності 091 Біологія (магістр)


 Аналітична хімія

1. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни « Аналітична хімія» для  спеціальності 091 «Біологія» (бакалавр)

2. Методичні вказівки  для самостійної роботи з дисципліни  «Аналітична хімія»  для спеціальності  091 Біологія (баклавр)

3.Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни « Аналітична хімія» для  спеціальності 181 «Харчові технології» (бакалавр)


Органічна хімія

1. Методичні вказівки до лабораторних занять  з дисципліни «Органічна хімія» для студентів спеціальностей  202 Захист і карантин рослин та  203 Садівництво та виноградарство (бакалавр)

2. Методичні вказівки до лабораторних занять  з дисципліни « Органічна хімія»  для спеціальності 091 Біологія (бакалавр)

3. Методичні вказівки  для самостійної роботи з дисципліни «Органічна хімія»  для спеціальностей  202 Захист і карантин рослин 203 Садівництво та виноградарство (бакалавр)

4.  Методичні вказівки  для самостійної роботи з дисципліни «Органічна хімія»  для  спеціальності  091 Біологія  (бакалавр) 


 Хімія ароматів 

1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Хімія ароматів" для спеціальностей 091 Біологія, 101 Екологія, 201 Агрономія, 202 Захист і карантин рослин, 203 Садівництво і виноградарство (бакалавр) 


 Хімія з основами біогеохімії

1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Хімія з основами біогеохімії" для спеціальності 091 Біологія (молодший бакалавр)  

2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Хімія з основами біогеохімії" для спеціальностей 091 "Біологія" (корткий цикл)

3. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Хімія з основами біогеохімії" для спеціальностей 101 "Екологія" (бакалавр)


 Біохімія 

1. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з курсу «Біохімія» для  спеціальності 181 «Харчові технології» (бакалавр)

2. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з курсу «Біохімія» для  спеціальності 091 «Біологія» (бакалавр)


 Вступ до фаху   

1. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з курсу «Вступ до фаху» для спеціальності 091 Біологія (молодший бакалавр)


Вступ до фаху і основи наукових досліджень 

1. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з курсу «Вступ до фаху і основи наукових досліджень» для спеціальності 091 Біологія (бакалавр) 


 Біологічний моніторинг

1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять з дисципліни "Біологічний моніторнг" для спеціальності  091 Біологія (молодший бакалавр)


 Ботаніка і систематика рослин  

1. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи «Гербарій нижчих і вищих рослин» для спеціальності  091 Біологія (бакалавр)

2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять «Ботаніка. Систематика рослин» для спеціальності 091 Біології (бакалавр)

3. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять « Ботаніка. Морфологія рослин» для спеціальності 091 Біології  (бакалавр)

4. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи «Гербарій з морфології рослин» для спеціальності  091 Біологія (бакалавр)

5. Робочий зошит до виконання лабораторних занять «Ботаніка. Систематика рослин» для спеціальності 091 Біології  (бакалавр)

6. Робочий зошит до виконання лабораторних занять « Ботаніка. Морфологія  рослин» для спеціальності 091 Біології  (бакалавр) 

7. Робочий зошит до виконання лабораторних занять «Ботаніка. Систематика рослин» для спеціальності 091 Біології  (молодший бакалавр)

8. Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять «Ботаніка. Систематика рослин» для спеціальності 091 Біології (молодший бакалавр)


 Гербарна справа 

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гербарна справа» для спеціальності 091 Біологія (молодший бакалавр)

 2. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи «Гербарій нижчих і вищих рослин» для спеціальності  091 Біологія (молодший бакалавр) 

3. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи «Гербарій нижчих і вищих рослин» для спеціальності  091 Біологія (молодший бакалавр) 


  Інтродукція і збереження рослинного світу 

1. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інтродукція і збереження рослинного світу " для спеціальності 091 Біологія (бакалавр) 

 2. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни "Інтродукція і збереження рослинного та тваринного світу " для спеціальності 091 Біологія (молодший бакалавр) 


 Гігієна і санітарія в галузі 

1. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Гігієна і санітарія в галузі" для спеціальності  241 Готельно-ресторанна справа (бакалавр) 


 Основи медицини та гігієни харчування

 1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи медицини та гігієни харчування" для спеціальності 091 Біологія (бакалавр)

Останні новини

Всі новини