+38 (04744) 3-20-63
Меню

Наукова діяльність

Теми наукової роботи викладачів  і аспірантів кафедри

 

п/п

Прізвище, ім’я та

 по-батькові

викладача

Тема наукової (дисертаційної) роботи

1

2

3

1

Грицаєнко З.М.

професор, академік

Еколого-біологічне обґрунтування застосування хімічних і біологічних препаратів та розробка безпечних технологій підвищення продуктивності сільськогосподарських культур з мінімальним пестицидним навантаженням.

2

Карпенко В.П.

професор

Розробка енергоресурсо-економних технологій вирощування зернових культур.

3

Леонтюк І.Б.,

доцент

Спрямованість біологічних процесів в посівах пшениці озимої і формування її продуктивності залежно від гербіцидів , регуляторів росту та попередників.

4

Розборська Л.В.

доцент

Біологічні процеси в рослинах пшениці і формування продуктивності при сумісному застосуванні гербіцидів, регуляторів росту рослин.

5

Голодрига О.В.,

доцент

Ефективність застосування гербіцидів, регуляторів росту рослин та мікробіологічних препаратів у посівах сої в умовах ННВВ Уманського НУС

6

Притуляк Р.М.,

доцент

Біологічні особливості застосування гербіцидів різних  хімічних класів та регуляторів росту рослин на посівах тритикале озимого в умовах Лісостепу України.

7

Заболотний О.І.,

доцент

Біологічні основи продуктивності кукурудзи при застосуванні гербіцидів і біологічно активних речовин.

8

Жиляк І.Д.,

доцент

Синтез та термічні перетворення гідратованих азотовмісних фосфатів перехідних металів.

9

Світовий В.М.,

доцент

Фізико-хімічні властивості гумусових речовин

10

Ляховська Н.О., викладач

Одержання і дослідження властивостей подвійних амонійних фосфатів лужних металів

11

Очеретенко Л.Ю.

доцент

Розробка світлового потенціалу хіміко-біологічних дисциплін в аграрних вузах.

12

Капрій М.М., аспірант, керівник Грицаєнко З.М.

Біологічні процеси і продуктивність посівів сорго за використання біологічно активних речовин

13.

Кравченко А.В.,

аспірант

керівник Грицаєнко З.М.

Фізіолого-біохімічні процеси та продуктивність жита озимого залежно від застосування біологічно активних речовин в умовах Правобережного Лісостепу України

13

Шутко С.С., аспірант, керівник Карпенко В.П.

Фізіологічне обґрунтування застосування біологічно активних речовин в технології вирощування Соризу

 

14.

Павлишин С.В., аспірант,

керівник Карпенко В.П.

Фізіологічне обґрунтування інтегрованої дії біологічно активних речовин в посівах пшениці полби звичайної

 

 

Останні новини

Всі новини