+38 (04744) 3-20-63
Меню
Остання редакція: 12 лютого 2018

Історія розвитку кафедри

Кафедра має такий професорсько-викладацький склад: доктор сільськогосподарських наук, професор, академік З. М. Грицаєнко, доктор  сільськогосподарських наук, професор В. П. Карпенко,  кандидати сільськогосподарських наук, доценти І. Б. Леонтюк, Л. В. Розборська, О. В. Голодрига, Р. М. Притуляк, О. І. Заболотний, Світовий В.М., Очеретенко Л.Ю., кандидат хімічних наук, доцент  Жиляк І.Д.,  викладач  Ляховська Н.О.  Навчальний процес і наукову роботу на кафедрі обслуговують старший лаборант В. С. Чернега, лаборант О. І. Левіна. Історія кафедри мікробіооггії, біохімії і фізіології рослини бере свій початок з 1921 року, коли до навчальної програми з ботаніки додали морфологію, анатомію, фізіологію і систематику рослин. Теоретичний курс ботаніки упродовж 1921-1929 рр. викладав доцент В. О. Цешковський, а лабораторно-практичні заняття проводив асистент І. І. Білоус.

У 1930р. був проведений поділ курсу ботаніки на дві самостійні дисципліни: ботаніки і фізіології рослин. Лекційні та практичні заняття з фізіології рослин проводив старший викладач Іван Іванович Білоус.

У 1934р., за розпорядженням Головного управління навчальними закладами Наркомзему УРСР, курси ботаніки і фізіології рослин були об’єднані в одну кафедру, якою керував доцент І. І.Білоус. Він же читав лекції і проводив лабораторно-практичні заняття з курсу фізіології рослин.

У зв’язку з постановою ВЦИК СРСР 1936р., Всесоюзний комітет у справах вищої школи (ВКВШ) виконав переоформлення номенклатури кафедр, їх завідувачів та викладацького складу. Таким чином, у 1936 році наказом ВКВШ в Уманському СГІ була затверджена кафедра ботаніки і фізіології рослин, завідувачем якої був призначений І. І. Білоус.

У 1939р. за наказом ВКВШ були внесені чергові зміни в номенклатуру кафедр, у результаті яких було утворено дві самостійні кафедри: ботаніки та фізіології рослин і мікробіології (мікробіологія була від’єднана від кафедри захисту рослин). У цей час кафедрою завідував доцент  І. І. Білоус, який читав курс фізіології рослин, лекції з мікробіології читав Володимир Федорович Селецький, лабораторно-практичні заняття з фізіології рослин і мікробіології проводила Юлія Терентіївна Телегань.

У 1940-1941 рр. Білоус Іван Іванович був переведений в Накромзем УРСР старшим інспектором сільськогосподарських ВНЗ Головного Управління навчальних закладів, а Володимир Федорович Селецький – призначений директором Переяславської школи колгоспних кадрів, тому на завідування кафедри фізіології рослин і мікробіології був прийнятий кандидат біологічних наук доцент по мікробіології Семен Андрійович Самцевич.

З поновленням у 1944р. в УСГІ занять кафедру фізіології рослин і мікробіології очолив доцент І. І. Білоус, асистеном кафедри була призначена Зінаїда Мойсеєвна Корецька.

У 1945р. І. І. Білоус повернувся в армію, тому тимчасово завідування кафедрою виконував завідувач кафедри ботаніки С. К. Руденко. У 1946р. завідувачем кафедри став демобілізований з армії С. А. Самцевич, асистеном працювала З. М. Корецька.

У післявоєнні роки до кафедри фізіології рослин та мікробіології приєднали курс біохімії рослин, у цей час кафедрою  керував доцент М. П. Малієнко. В цей період на кафедрі працювали доценти М. Ф. Ремінець, професор М. М. Левітов,  викладачі О. А. Савицька, К. Ф. Тимошенко, Н. І. Макарова, З. М. Корецька.

У 1955р.  кафедру фізіології рослин, біохімії і мікробіології приєднали до кафедри агрохімії і грунтознавства, яку очолював доцент М. І. Делеменчук.

У 1967 році за наказом Міністерства сільського господарства СРСР (№ 235 від 22 червня) в Уманському сільськогосподарському інституті була створена самостійна кафедра мікробіології, біохімії і фізіології рослин, яку очолив кандидат біологічних наук, доцент Сапатий Семен Євдокимович. Під його керівництвом на кафедрі проводилися наукові дослідження з вивчення впливу мікроелементів і мінеральних добрив на фізіологічні процеси та продуктивність сільськогосподарських культур. Після його смерті (1975 р.) кафедру мікробіології, біохімії і фізіології рослин очолив доцент Еммеріх Фрідріх Давидович. У 1985 році він захистив докторську дисертаці, а у 1986 році йому було присвоєно звання професора кафедри. У цей період на кафедрі працювали доценти З. М. Грицаєнко, Л. Н. Величко, П. І. Кабан, А. С. Меркушина, асистент В. П. Смілянець, старші лаборанти З. І. Сорочан, Г. Г. Герасименко, препаратори Т. А. Китайгора, О. І. Синявський та О. І. Медведєва.

Наказом № 163 від 30 квітня 1987 року Еммеріх Ф.Д. був звільнений з посади завідуючого кафедри мікробіології, біохімії та фізіології рослин у звязку з переходом на іншу роботу.

З вересня 1987 року кафедру мікробіології, біохімії і фізіології рослин очолила доктор сільськогосподарських наук, професор,  заслужений діяч науки і техніки України Грицаєнко Зінаїда Мартинівна.

У 2003р.  до кафедри мікробіології, біохіміі і фізіології рослин була приєднана кафедра ботаніки і кафедру перейменували у кафедру біології. У цей час на кафедрі працювали: доценти Л. Н. Величко, П. І. Кабан, А. С. Меркушина, З. В. Геркіял, Т. О. Кравець, В. П. Карпенко, І. Б. Леонтюк, Н. П. Голуб, М. І. Парубок, старші викладачі Л. В. Чорна, О. В. Голодрига, О. І. Заболотний, лаборанти А. К. Петренко, Л. В. Данілейченко, О. І. Левіна, Л. М. Соловей. У 2007р. ботаніка була передана на кафедру садово-паркового господарства.  

У 2016 році до кафедри біології була приєднанна кафеджра хімії і кафедру перейменували у кафедру мікробіології, біохімії і фізіології рослин.

Нині кафедра має такий професорсько-викладацький склад: доктор сільськогосподарських наук, професор, академік З. М. Грицаєнко, доктор  сільськогосподарських наук, професор В. П. Карпенко,  кандидати сільськогосподарських наук, доценти І. Б. Леонтюк, Л. В. Розборська, О. В. Голодрига, Р. М. Притуляк, О. І. Заболотний, Світовий В.М., Очеретенко Л.Ю., кандидат хімічних наук, доцент  Жиляк І.Д.,  викладач  Ляховська Н.О.  Навчальний процес і наукову роботу на кафедрі обслуговують старший лаборант В. С. Чернега, лаборант О. І. Левіна.

 

Останні новини

Всі новини