+38 (04744) 3-17-22, (04744) 3-20-63, (096) 220-46-94
Меню

Наукові лабораторії

НА КАФЕДРІ БІОЛОГІЇ ФУНКЦІОНУЄ ТРИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІ ЛАБОРАТОРІЇ

Навчально-наукова лабораторія "Біологічні основи продуктивності рослин"

Керівник - Леонтюк Ірина Борисівна  

Положення ННЛ 

В лабораторії вивчаються питання впливу біологічно активних речовин за різних способів внесення (обробка насіння та посходове внесення) окремо та сумісно із гербіцидами в посівах сільськогосподарських культур. Встановлено, що сумісне внесення гербіцидів із біологічно активними речовинами в поєднанні із обробкою насіння дає можливість активізувати фізіолого-біохімічні процеси в досліджуваних культурах, що в кінцевому результаті підвищує їх врожайність, покращує якість зерна та сприяє зниженню економічних затрат.

 Навчально-наукова лабораторія «Екологічного моніторингу в агросфері»

Керівник – Карпенко Віктор Петрович  

Положення ННЛ 

Науково-дослідна лабораторія «Екологічного моніторингу в агросфері» функціонує з метою широкого залучення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів та студентів університету до проведення фундаментальних досліджень і здійснення прикладних розробок за пріоритетними напрямами наукової та інноваційної діяльності. 

Лабораторія є структурним навчально-науковим підрозділом факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин.

Наукові дослідження лабораторії виконуються в напрямах: моніторингу навколишнього природного середовища, біології рослин і грунтів, агробіоценології, екотоксикології, збереження та відтворення природних екосистем та ландшафтів, біологічного різноманіття тощо.

Є базою для проведення наукових семінарів, наукових шкіл, наукових конференцій, симпозіумів та конгресів, розробляє потрібні для навчального процесу наукові та методичні матеріали відповідно до актуальних та перспективних напрямків навчальних на наукових робіт університету.

 

Навчально-наукова лабораторія «Біонеорганічної хімії, якості і безпеки об’єктів сільськогосподарського виробництва»

Керівник – Жиляк Іван Дмитрович

Положення ННЛ

 Навчально-наукова робота проводиться за наступними тематиками: 

  • розробка інноваційних технологій одержання фосфатів перехідних металів та дослідження термічних перетворень хімічних сполук з властивостями пігментів, каталізаторів, люмінофорів з біологічно активними властивостями;
  • одержання наноматеріалів з молібденом та дослідження його біологічної активності в посівах сої;
  • дослідження гумусу та органо-мінеральних наносамоорганізуючих систем чорнозему, сучасними фізико-хімічними методами;
  • екологічний стан централізованого та децентралізованого водопостачання аграрних територій України

 

Навчальна лабораторія неорганічної та органічної хімії

 Керівник – Корнійчук Людмила Яківна

 Навчальна лабораторія неорганічної та органічної хімії функціонує при кафедрі біології.

 До завдань лабораторії входить:

 забезпечення студентів робочими місцями, укомплектованими сучасним обладнанням, методичною та довідковою літературою;

  • створення на робочих місцях безпечних умов  праці відповідно до вимог чинного законодавства;
  • проведення науково-педагогічними працівниками кафедри на високому навчально-методичному рівні лабораторних та практичних занять згідно з діючими навчальними планами та графіком навчального процесу;
  • систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази,  технічних засобів навчання, комп’ютеризації та автоматизації навчального процесу.

 

Останні новини

Колектив кафедри біології Уманського національного університету садівництва висловлює глибоку скорботу з приводу передчасної втрати  кандидата біологічних наук, доцента Величко Лідії Никифорівни.Читати повністю

Колектив кафедри біології Уманського національного університету садівництва висловлює глибоку скорботу з приводу передчасної втрати кандидата біологічних наук, доцента Величко Лідії Никифорівни.

Читати повністю

Всі новини