+38 (04744) 3-17-22, (04744) 3-20-63, (096) 220-46-94
Меню

Тенденції ринку праці для біологів

Цю проблему можна аналізувати з двох сторін: ринок спеціалістів-біологів у світі і внутрішній український ринок. Попит на фахівців з біології у світі вищий, ніж, наприклад, з інших природничих дисциплін. Щоб переконатися у цьому, можна просто проглянути сайти університетів Європи, Японії, США, Канади, Ізраїлю. З-поміж біологів найбільший попит на молодих людей, які хотіли б спеціалізуватися на молекулярній біології, генетиці та у суміжних напрямках біології. Про це свідчить і та інформація, яку ми отримуємо від наших випускників, які вирішили продовжити освіту за кордоном. Ситуація у нашій державі є подібною, але не ідентичною до світу. Низькі обсяги фінансування фундаментальної науки, залежність фундаментальних досліджень не лише від рівня розвитку, який задається дослідниками, а й від «неформальних контактів» між науковцями та менеджерами науки, вносять істотну деформацію у розподіл забезпечення коштів для проведення досліджень. Далеко не кожен захоче з цим миритися, чи витрачати силу, розум і час на опір цій системі.  Більшість українських випускників їде продовжувати освіту за кордон саме з цієї причини, принаймні так вони пояснюють відсутність бажання працювати у науковій сфері у нашій країні. Така наша реальність. Україна слабко інтегрована у світовий простір, у якому працює наука. Втім, ми маємо добрі зв’язки з провідними науковими установами НАН України, з іншими ВНЗ, завжди радимо нашим студентам звертатися для подальшого працевлаштування і навчання у ці установи. Працювати наші випускники можуть за фахом і на підприємствах, що пов’язані з біотехнологіями – це виробництво ліків, продуктів харчування. Лабораторна база у таких закладах буває дуже непогано розвинутою.

 На кафедрі біологіії  Уманського НУС формується та основа, яка дасть поштовх студентам   реалізувати себе у будь-якій сфері.

Важливим напрямом для держави є природоохоронна тематика.. Випускники кафедри можуть працювати науковцями у колективах природоохоронних установ – заповідників, національних парків, а також керівниками наукових відділів.

 Актуальними залишаються дослідження рослинного покриву – флори, рослинності та біотопів. Україна вирізняється високим біорізноманіттям і, не дивлячись на тривале вивчення території, чимало місцевостей залишаються недостатньо обстеженими та вивченими. Тому цікаві польові виходи, експедиції та екскурсії є невід’ємною частиною як дослідницької роботи, так і навчального процесу. При цьому експедиції не обмежуються територією району, області – дослідження ведуться і в різних куточках України. Незабутні враження під час подорожей, відчутий дух пригод стануть кращими спогадами всього життя.

Підписання членства про асоціацію з Євросоюзом відкриває нові можливості у сфері навчання, обміну та участі у наукових чи природоохоронних міжнародних проектах для майбутніх випускників.. Залучення України до багатьох міжнародних програм, проектів, зокрема, у сфері охорони довкілля та збереження біорізноманіття, спричиняє гостру потребу у  фахівцях цих напрямків.  

Серед нових напрямків підготовки спеціалістів на кафедрі – вивчення перспективного нині ландшафтного дизайну та можливості застосування дендрологічних елементів у зеленому будівництві. У майбутньому випускники кафедри за цим напрямком зможуть працювати у багатьох сферах, починаючи від фітомаркетів, зеленгоспів, приватних фірм з розвитку ландшафтного дизайну до відділів благоустрою міст, у фітосанітарних службах тощо.

Сучасне життя ставить перед біологічною наукою нові завдання. І науково-педагогічний колектив кафедри біології, йдучи в ногу з часом, починає активно вирішувати сучасні теоретичні та прикладні проблеми біології.

На кафедрі біології готують фахівців високої кваліфікації, велика увага надається практичним навичкам. Із метою підготовки висококваліфікованих кадрів проводяться заняття у науковому гербарії, тепличному та оранжерейному комплексі, навчально-науково-виробничому комплексі.

Наші випускники мають змогу працювати в освітніх закладах, у санепідемстанціях, митницях, управлінні екобезпеки, інспекціях по карантину рослин, станціях захисту рослин, держлісгоспах, , паразитологічних лабораторіях, захисту лісу, а також викладачами біології в коледжах, училищах, технікумах.

 Наступне століття – століття біологів. У світовій науці, зокрема у молекулярній біології, мікробіології, очікуються величезні відкриття, тому біологія починає бути затребуваною і перспективною.

Сільське господарство – перспективна галузь економіки у світі. Населення збільшується, є потреба у виробництві їжі, продуктів харчування. Україна за обсягами експорту сільськогосподарської продукції займає одне з лідируючих місць у світі, до того ж експорт продукції аграрного виробництва наразі перевищує усі інші галузі нашої держави. А якісно виробляти у великих кількостях не можна без знань. Ці знання можна отримати у нас Україна володіє прекрасним аграрним потенціалом: у нас багато родючих земель, сприятливі кліматичні умови для вирощування різних культур. Не бракує у нашій державі і працьовитих досвідчених людей. Однак, сьогодні потрібні не просто фахівці, які можуть займатися вирощуванням культур, а необхідні такі, що по-новому мислять, володіють новітніми технологіями. В економіці України попит на фахівців-агрономів буде весь час збільшуватися. Тобто галузь перспективна. До того ж можна започаткуватися свій невеликий аграрний бізнес. Тим більше, що в останні роки у списках найбагатших людей світу почали з’являтися бізнесмени, які займаються сільським господарством..

Потреба в агрономах відчувається і в державних установах, які обслуговують сільське господарство. В першу чергу, це управління сільського господарства регіонального рівня, фітосанітарні інспекції та лабораторії, робота яких є надзвичайно актуальною.

 В усі часи біологи були і залишаються затребуваними, тому що це одна з професій, від якої безпосередньо залежить людське життя у всіх її проявах, а розвиток науки і технологічний прогрес – два вірних союзника на шляху до її вдосконалення. 

Останні новини

Всі новини