+38 (04744) 3-17-22 (04744) 3-20-63
Меню
Остання редакція: 18 лютого 2021

Тематика наукових досліджень викладачів кафедри

Теми наукової роботи викладачів  і аспірантів кафедри

 

 

п/п

Прізвище, ім’я та

 по-батькові

викладача

Тема наукової (дисертаційної) роботи

1

2

3

1

Розборська Лариса Василівна,зав. кафедри, доцент

Створення концептуальних основ елементно-зарядового польового впливу на фізіологічні процеси в рослинах і продукцію сільськогосподарського призначення

2

Карпенко Віктор Петрович

професор

Розробка енергоресурсо-економних технологій вирощування зернових культур.

3

Леонтюк Ірина Борисівна

доцент

Спрямованість біологічних процесів в посівах пшениці озимої і формування її продуктивності залежно від гербіцидів , регуляторів росту та попередників.

4

Притуляк Руслан Миколайович

доцент

Біологічні особливості застосування гербіцидів різних  хімічних класів та регуляторів росту рослин на посівах тритикале озимого в умовах Лісостепу України.

5

Заболотний Олександр Іванович

доцент

Біологічні основи продуктивності кукурудзи при застосуванні гербіцидів і біологічно активних речовин.

6

Жиляк Іван Дмитрович

доцент

Синтез та термічні перетворення гідратованих азотовмісних фосфатів перехідних металів.

7

Ляховська Неля Олександрівна викладач

Одержання і дослідження властивостей подвійних амонійних фосфатів лужних металів

8

Очеретенко Людмила Юхимівна

доцент

Розробка світлового потенціалу хіміко-біологічних дисциплін в аграрних вузах.

9

Чала Неля Миколаївна

аспірант,

Біологічні процеси і продуктивність посівів озимої пшениці за використання біологічно активних речовин

9

Любченко Дмитро Ростиславович

аспірант,

Фізіолого-біологічні процеси в рослинах пшениці ярої і продуктивність посівів за дії біологічних препаратів в умовах правобережного лісостепу України

9

Бойко Ярослав Олегович

аспірант,

 

Фізіологічне  обґрунтування інтегрованої дії біологічно активних речовин в посівах гороху озимого

10

Корнійчук Людмила Яківна,здобувач

 

Фізіологічне обгрунтування застосування біологічно активних речовин на ріпаку озимому

11

Красноштан Василій Ігорович,

аспірант

Наукове обґрунтування застосування хімічних і біологічних препаратів у посівах сорго зернового в Правобережному Лісостепу України.

Останні новини

Всі новини