+38 (04744) 3-20-63
Меню

Заболотний Олександр Іванович

Заболотний Олександр Іванович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-20-63
Email: aleks.zabolotny@yandex.ua

 

 

Працює в Уманському НУС з червня 2002 року.

Освіта: Уманська державна аграрна академія (2002 р.).

Підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2016 р.

Тема наукової роботи: «Біологічні процеси в рослинах і ґрунті та продуктивність кукурудзи при застосуванні гербіциду Базис 75, Зеастимуліну і Рексоліну в умовах Правобережного Лісостепу України», 2007 р.

Сфера наукових інтересів – фізіологія рослин, сільськогосподарська мікробіологія, радіобіологія.

Дисципліни, які викладає: фізіологія рослин, загальна мікробіологія, мікробіологія з основами вірусології, екологія та радіобіологія, екологічна стандартизація і сертифікація.

 

 •  

  Список навчально-методичних та наукових праць

  Заболотного О.І.:

   

  2004 р.

  1. Грицаєнко З.М. Активність окисно-відновних ферментів рослин кукурудзи в онтогенезі при дії Базису 75 і ріст регулюючих речовин // З.М. Грицаєнко, О.І. Заболотний / Матеріали ІІ Міжнародної конференції [«Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти»]. – Львів, 2004. – С. 151.

  2005 р.

  2. Грицаєнко З.М. Продуктивність посівів кукурудзи та їх забур’яненість залежно від дії Гербіциду Базис 75, внесеного окремо і сумісно з рістрегулюючими речовинами  // З.М. Грицаєнко, О.І. Заболотний / Зб. Наук. Пр. Уманського ДАУ. – Умань, 2005. – Вип. 61. – С. 240–247.

  3. Заболотний О.І. Продуктивність посівів кукурудзи та їх забур’яненість залежно від дії Гербіциду Базис 75, внесеного окремо і сумісно з рістрегулюючими речовинами  // О.І. Заболотний / Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2005. – С. 51–53.

  2006 р.

  4. Грицаєнко З.М. Вплив Базису 75 і ріст регулюючих речовин на ростові процеси рослин кукурудзи  // З.М. Грицаєнко, О.І. Заболотний / Аграрні вісті. – 2005. – № 2. – С. 6–8.

  5. Грицаєнко З.М. Активність суміші вища. Вплив сумісного застосування гербіциду Базис 75 із Зеастимуліном і Рексоліном на фізіологічні процеси в рослинах кукурудзи  // З.М. Грицаєнко, О.І. Заболотний / Карантин і захист рослин. – 2006. – № 5. – С. 18–19.

  6. Грицаєнко З.М. Біологічні процеси і продуктивність сільськогосподарських культур при застосуванні хімічних і біологічних препаратів та шляхи зменшення гербіцидного навантаження на навколишнє середовище // З.М. Грицаєнко, А.О. Грицаєнко, В.П. Карпенко, І.Б. Леонтюк, О.В. Голодрига, О.І. Заболотний / Матеріали Міжнародної наукової конференції [«Вчені вищої школи України - селу»]. – Умань, 2006. – С. 73–88.

  7. Заболотний О.І. Впив Базису 75, Зеастимуліну і Рексоліну на ростові процеси рослин кукурудзи // О.І. Заболотний / Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2006. – С. 15–16.

  8. Грицаєнко З.М. Анатомічна будова рослин кукурудзи при дії Базису 75, Зеастимуліну і Рексоліну // З.М. Грицаєнко, О.І. Заболотний / Матеріали міжнародної наукової конференції [«Аграрна наука і освіта ХХІ століття»]. – Умань, 2006. – С. 24–26.

  9. Грицаєнко З.М. Чиста продуктивність фотосинтезу посівів кукурудзи залежно від дії біологічно активних речовин // З.М. Грицаєнко, О.І. Заболотний / Аграрний вісник Причорномор’я. – 2006. – № 35. – С.76–79.

   2007 р.

  10. Грицаєнко З.М. Вплив гербіциду Базис 75 і фізіологічно активних речовин на ріст і розвиток мікроорганізмів у ризосфері кукурудзи // З.М. Грицаєнко, О.І. Заболотний / Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2007. – С. 72–73.

  11. Заболотний О. І. Методичні вказівки з вивчення курсу „Фізіологія рослин” / О. І. Заболотний, А. С. Меркушина / Уманський державний аграрний університет. – Умань, 2007. – 16 с.

  12. Грицаєнко З. М. Вплив сумісного застосування гербіциду Базис 75 з Зеастимуліном на фізіологічні процеси в рослинах кукурудзи / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний // Материалы Международной конференции «Гуминовые кислоты и фитогормоны в растениеводстве. – К, 2007. – С. 177.

   

  2008 р.

  13. Грицаєнко З. М. Методичні вказівки для виконання контрольних завдань з курсу мікробіологія з основами вірусології / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний // Уманський державний аграрний університет. – Умань, 2008. – 16 с.

  14. Грицаєнко З. М. Вплив Базису 75 і фізіологічно активних речовин на анатомічну будову кукурудзи / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний // Зб. наук. пр. Уманського ДАУ «Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування. – Умань, 2008. – С. 102–109.

  15. Грицаєнко З. М. Мікробіологічна активність та поживний режим ґрунту в посівах кукурудзи за дії гербіциду Базис 75 без біологічно активних речовин і сумісно з біопрепаратами / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний // Зб. наук. пр. «Теоретичні та практичні аспекти використання національного генофонду та ефективні екологічно безпечні технології виробництва сільськогосподарської продукції». – Львів, 2008. – С. 58–64.

  16. Грицаєнко З. М. Вплив застосування гербіциду Базис 75, Зеастимуліну і Рексоліну на вміст жиру, клітковини та крохмалю в зерні кукурудзи / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний // Материалы Международной конференции «Биологические прапараты в растениеводстве. – К, 2008. – С. 177.

  17. Грицаєнко З. М. Інтенсивність дихання рослин кукурудзи при застосуванні гербіциду Базис 75, Зеастимуліну та Рексоліну / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2008. – С. 47–48.

   

  2009 р.

  18. Грицаєнко З. М. Розвиток мікроорганізмів різних еколого-трофічних групу ризосфері кукурудзи при застосуванні гербіцидів і регуляторів росту рослин / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2009. – С. 42–43.

   

  2010 р.

  19. Заболотний О. Вплив гербіциду Базис 75 і регулятора росту Зеастимулін на висоту рослин кукурудзи / О. Заболотний // Матеріали Уманської міжвузівської  наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Здобутки вчених Черкащини». – Умань, 2010. – С. 87–89.

  20. Грицаєнко З. М. Чиста продуктивність фотосинтезу кукурудзи при дії гербіциду Базис 75 та рістрегулятора Зеастимуліну / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2010. – С. 18–19.

   

  2011 р.

  21. Грицаєнко З. М. Вплив застосування гербіцидів і регуляторів росту на економічну ефективність вирощування пшениці ярої і кукурудзи / З. М.  Грицаєнко, О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Зб. наук. пр. Уманського НУС. – Умань, 2011. – Вип. 75. – С. 46–52.

  22. Грицаєнко З. М. Вплив гербіциду МайсТер 62WG та регулятора росту Зеастимулін на забур’яненість посівів кукурудзи / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний // Зб. наук. пр. Білоцерківського НАУ. – Біла Церква, 2011. – Вип. 5 (84). – С. 15–18.

  23. Грицаєнко З. М. Вплив гербіциду Тітус 25 і регулятора росту Зеастимулін при різних способах застосування на фотосинтетичні процеси кукурудзи / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний // Зб. наук. пр. Уманського НУС «Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві». – Умань, 2011. – Вип. 75. – С. 62–65.

  24. Заболотний О. І. Вплив гербіциду МайсТер 62 WG та регулятора росту Зеастимулін на забур’яненість посівів кукурудзи / О. І. Заболотний, З. М. Грицаєнко // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2011. – Ч. 1. – С. 41–43.

   

  2012 р.

  25. Заболотний О. І. Вплив гербіциду Тітус 25 і регулятора росту Зеастимулін на вміст хлорофілів у листках рослин кукурудзи / О.І. Заболотний // Материали за VІІІ Международна научна практична конференция [«Бъдещите изследвания – 2012»], (Софія, 17–25 лютого 2012 р.).  – София: «Бял ГРАД–БГ» ООД, 2012. – С. 18–22.

  26. Грицаєнко З. М. Вміст фотосинтетичних пігментів у листках рослин кукурудзи за дії гербіциду Тітус 25 і регулятора росту Зеастимулін / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2012. – С. 50–52.

  27. Заболотний О. І. Вплив гербіциду Трофі 90 на рівень забур’яненості та врожайності посівів кукурудзи на зерно / О. І. Заболотний // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні тенденції розвитку сільськогосподарської науки»], (Львів, 20–21 квітня 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 61–64.

  28. Заболотний О. Вплив гербіциду Трофі 90 на рівень забур’яненості кукурудзи на зерно / О. Заболотний // Матеріали Міжнародної наукової-практичної Інтернет конференції [«Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми»], (Тернопіль, 15–16 березня 2012 р.). – Тернопіль, 2012. – С. 43–45.

  29. Заболотний О. І. Вплив гербіциду Трофі 90 на рівень забур’яненості та формування листкового апарату посівів кукурудзи / О.І. Заболотний // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Стратегії та практика розвитку агропромислового комплексу України»], (Одеса, 13–14 квітня 2012 р.). – Одеса, 2012. – С. 18–21.

  30. Заболотний О. І. Вплив гербіциду Мерлін на рівень забур’яненості посівів кукурудзи на зерно / О. І. Заболотний // Матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Сучасна наука ХХІ століття»], (Київ, 14–16 червня 2012 р.). – Київ, 2012. – С. 68–70.

  31. Заболотний О. І. Вплив гербіциду Трофі 90 на рівень забур’яненості та формування листкового апарату посівів кукурудзи / О. І. Заболотний // Матеріали Міжнародної наукової-практичної конференції [«Розвиток і впровадження нових ідей в аграрній науці»], (Одеса, 15–16 червня 2012 р.). – Одеса, 2012. – С. 22–25.

  32.  Заболотний О. Економічна ефективність застосування гербіциду Трофі 90 у посівах кукурудзи / О. Заболотний // Матеріали Міжнародної наукової-практичної Інтернет конференції [«Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціального економічного розвитку суспільства»], (Тернопіль, 6–7 грудня 2012 р.). – Тернопіль, 2012. – С. 35–37.

  33. Заболотний О. І. Формування продуктивності посівів кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90 / О. І. Заболотний, М. М. Гедз // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні тенденції розвитку аграрної науки у ХХІ столітті»], (Львів, 7–8 грудня 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 50–54.

  34. Грицаєнко З. М. Мікробіологічна активність ґрунту в ризосфері кукурудзи за різних способів застосування гербіциду Базис 75 і Зеастимуліну / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний // Вісник Уманського національного університету садівництва. – 2012. – № 1–2. С. 6–13.

   

  2013 р.

  35. Леонтюк І. Б. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія» / І. Б. Леонтюк, О. І. Заболотний. – Умань: Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2013. – 16 с.

  36. Заболотний О. І. Вплив гербіциду Трофі 90 на чисту продуктивність фотосинтезу та врожайність кукурудзи / О. І. Заболотний // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2013. – Вип. 1. – С. 134–140.

  37. Заболотний О. І. Вміст хлорофілу у листках пшениці ярої при застосуванні гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту  рослин Емістим С / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Зб. наук. пр. «Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків». – Вип. 17 (том І). – Київ, 2013. – С. 414–418.

  38. Заболотний О. І. Вплив гербіциду Трофі 90 на забур’яненість і врожайність посівів кукурудзи / О. І. Заболотний // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – №4. – 2013. – С. 81–85.

  39. Заболотна А. В. Формування деяких показників структури врожаю пшениці ярої за застосування гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту  рослин Емістим С / А. В. Заболотна, О. І. Заболотний // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – №4(71). – 2013. – С. 37–40.

  40. Заболотний О. І. Вміст білка і клейковини у зерні пшениці ярої при застосуванні гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту  рослин Емістим С / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Хранение и переработка зерна. – №11 (176). – 2013. – С. 25–26.

  41. Заболотний О. І. Активність різних фізіологічних груп мікроорганізмів у ризосфері пшениці ярої за дії гербіциду Лінтур 70 WG та регулятора росту Емістим С / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Збірник статей учасників двадцятої Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя»], (Запоріжжя, 20–28 квітня 2013 р.). – Запоріжжя, 2013. – С. 22–23.

  42. Заболотний О. І. Чиста продуктивність фотосинтезу при застосуванні гербіциду Трофі 90 / О. І. Заболотний, М. М. Гедз // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції [«Наука на службі сільського господарства»], (Миколаїв, 5 березня 2013 р.). – Миколаїв, 2013. – С. 109–111.

  43. Заболотний О. І. Вплив гербіциду Трофі 90 на врожайність кукурудзи на зерно / О. І. Заболотний // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2013. – С. 55–56.

  44. Грицаєнко З. М. Вплив гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту Емістим С на анатомічну будову епідермісу листків пшениці ярої / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції [«Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції»], (Умань, 23–24 квітня 2013 р.). – Умань, 2013. – С. 19–21.

  45. Заболотний О. І. Анатомічна будова епідермісу листків кукурудзи при дії гербіциду МайсТер і регулятора росту Зеастимулін / О. І. Заболотний // Сучасна  фітоморфологія: Матеріали 2-ї міжнародної наукової конференції з морфології рослин (Львів, 14–16 травня 2013 р.). – Львів, 2013. – Т. 4. – С. 373–376.

  46. Заболотний О. І. Врожайність пшениці ярої при застосуванні гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту Емістим С / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції [«Шляхи впровадження сучасних сільськогосподарських культур в агропідприємствах, зберігання та переробка продукції рослинництва»], (Полтава, 6–7 червня 2013 р.). – Полтава, 2013. – С. 31–33.

  47. Заболотний О. І. Висота рослин пшениці ярої залежно від застосування гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту Емістим С / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Матеріали другої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Інновації та традиції у сучасній науковій думці»], (Київ, 15–17 серпня 2013 р.). – Київ, 2013. – С. 59–63.

  48. Грицаєнко З. М. Вплив різних норм гербіциду майстер на загальну чисельність мікробіоти у ризосфері рослин кукурудзи / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний // Вісник Уманського національного університету садівництва. – 2013. – № 1–2. С. 35–39.

  49. Заболотний О.І. Структура врожаю пшениці ярої при застосуванні гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту рослин Емістим С / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Сборник докладов международных конференций [«Консолидация научных исследований»], (Донецк, 12 октября 2013 г.). – Донецьк, 2013. – С. 19–23.

  50. Заболотний О. І. Вміст білка і клейковини у зерні пшениці ярої при застосуванні гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту рослин Емістим С / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Матеріали всеукраїнської наукової конференції [«Підвищення ефективності ресурсозберігаючих технологій на зернопереробних підприємствах»], (Умань, 24–25 жовтня 2013 р.). – Умань, 2013. – С. 46–48.

  51. Заболотна А. В. Вплив гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту рослин Емістим С на формування деяких показників структури врожаю рослин пшениці ярої // А. В. Заболотна, О. І. Заболотний // Матеріали Міжнародної конференції [«ІІ наукові осінні читання»], (Київ, 26 жовтня 2013 р.). – Київ, 2013. – С. 21–24.

  52. Заболотна А. В. Вплив гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту рослин Емістим С на інтенсивність дихання і продуктивність фотосинтезу рослин пшениці ярої // А. В. Заболотна, О. І. Заболотний // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні питання сучасної аграрної науки»], (Умань, 15–16 листопада 2013 р.). – Умань, 2013. – С. 39–41.

  53.  Заболотний О.І. Загальна чисельність ризосферної мікробіоти рослин кукурудзи при застосуванні гербіциду Мерлін / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Сборник докладов международных конференций [«Развитие науки в ХХІ веке»], (Донецк, 16 ноября 2013 г.). – Донецьк, 2013. – С. 39–43.

  54. Заболотний О. І. Вплив гербіциду Мерлін на загальну чисельність ризосферної мікробіоти рослин кукурудзи / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Напрями розвитку сучасних систем землеробства»]. (Херсон, 11 грудня). – Херсон, 2013. – С. 490–494.

   

  2014 р.

  55. Мікробіологія галузі: зерно і продукти його переробки: навч. посіб. / В. П.  Карпенко, З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк, І. І. Мостов’як, І. Б. Леонтюк, Л. В. Розборська, А. О. Чернега, О. В. Голодрига, О. І. Заболотний; за рел. В. П. Карпенка. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – 132 с.

  56. Заболотний О. І. Мікробіологічна активність ґрунту при застосуванні гербіциду Мерлін / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна  // Молодий вчений. – № 2(05). – 2014. – С. 16–20.

  57. Заболотний О. І. Формування продуктивності посівів кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90 / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Науковий огляд. – №2 (3). – 2014. – С. 129–137.

  58. Заболотний О. І. Рівень забур’яненості та врожайності посівів кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90 / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Вісник Уманського НУС. – №1. – 2014. – С. 40–46.

  59. Заболотний О. І. Фотосинтетична продуктивність кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90 / Заболотний О. І., Леонтюк І. Б., Голодрига О. В., Заболотна А. В. // Вісник Уманського НУС. – №2. – 2014. – С. 85–90.

  60. Леонтюк І. Б. Влив інокуляції насіння на активність антиоксидантних ферментів класу оксидоредуктаз пшениці озимої та сої / Леонтюк І. Б., Голодрига О. В., Заболотний О. І. // Вісник Уманського НУС. – №2. – 2014. – С. 90–95.

  61. Заболотний О. І. Ефективність застосування гербіциду Бату у посівах кукурудзи на зерно / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Молодий вчений. – №12(15). – 2014. – С. 27–30.

  62. Заболотна А. В. Вплив гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту рослин Емістим С на формування структури врожаю пшениці ярої / А. В. Заболотна, О. І. Заболотний // Зб. наук. пр. «Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків». – Вип. 21. – Київ, 2014. – 190–195.

  63. Заболотний О. І. Вміст фотосинтетичних пігментів у листках кукурудзи за внесення гербіциду Трофі 90 / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, присвяченої 170-й річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2014. – С. 34–36.

  64. Заболотний О. І. Гербіцидні суміші з рістстимулювальними властивостями для підвищення урожайності кукурудзи / О. І. Заболотний // Інноваційні розробки Уманського національного університету садівництва. – Інноваційні розробки Уманського національного університету садівництва. 170-річчю навчального закладу присвячується. –Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – С. 19.

  65. Заболотний О. І. Структура епідермісу листків кукурудзи за дії гербіциду Майстер і регулятора росту Зеастимулін / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». – Умань, 2014. – С. 36–38.

  66. Заболотна А. В. Формування листкової поверхні рослин пшениці ярої при застосуванні гербіциду Лінтур 70 WG і РРР Емістим С / А. В. Заболотна, О. І. Заболотний // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». – Умань, 2014. – С. 34–36.

  67. Заболотний О. І. Урожайність та якісні показники плодів огірка гібриду Афіна F1 при застосуванні регуляторів росту рослин / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Матеріали ХІ Міжнародної наукової інтернет-конференції [«Соціум. Наука. Культура»], (Київ, 19–21 січня 2015 р.). – Київ, 2014. – С. 26–32.

   

  2015 р.

  68. Сільськогосподарська радіобіологія.  Методичні вказівки для виконання контрольних завдань з курсу сільськогосподарської радіобіології / О. І. Заболотний, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.В. Голодрига // Умань, 2015. – 16 с.

  69. Заболотний О. І. Ефективність застосування регуляторів росту при вирощуванні огірка / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Молодий вчений. – №2(17). Частина ІV. – 2015. – С. 32–35.

  70. Заболотний О. І. Формування врожайності посівів кукурудзи на зерно при застосуванні гербіциду Люмакс / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна, І. Б. Леонтюк, Л. В. Розборська, О. В. Голодрига // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85). – Том 1. – С. 99–107.

  71. Голодрига  О. В. Вплив гербіциду Дєсілєт, регулятора росту рослин Біолан і мікробіологічного препарату Ризобофіт на активність грунтової мікрофлори та симбіотичного апарату сої /  О. В. Голодрига, І. Б. Леонтюк, Л. В. Розборська, О. І. Заболотний // Агробіологія. – Біла Церква, 2015. – №1 (117). – С. 44–48.

  72. Заболотний О. І. Ріст рослин кукурудзи у висоту за дії гербіциду Еталон / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Всеукраїнська наукова конференція молодих учених, приурочена 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П. Г. Шитта. – Умань, 2015. – С. 35–36.

   

  2016 р.

  73. Розборська Л.В. Продуктивність та економічна ефективність вирощування пшениці озимої залежно від застосування різних норм гербіциду в поєднанні з регулятором росту рослин /  Л.В. Розборська, І.Б. Леонтюк, О.В. Голодрига, О.І. Заболотний  // Зб. наук. пр. Уманського НУС.  – Умань, УНУС, 2016. – Випуск 84. – Ч. 1:  Сільськогосподарські науки. С. 67–76.

  74. Голодрига О.В. Продуктивність посівів сої при застосуванні гербіциду Дєсілєт на фоні обробки насіння регулятором росту рослин Біолан та бактеріальним препаратом Ризобофіт  / О.В. Голодрига, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.І. Заболотний  // Зб. наук. пр. Уманського НУС. – 2016.– С. 59–66.

  75. Заболотний О. І. Рівень сегетальної рослинності в посівах кукурудзи за внесення гербіциду Мерлін / О.І. Заболотний,  А.В. Заболотна // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  [«Актуальні проблеми садівництва в сучасній аграрній науці»]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – С. 53–55.

  76.  Заболотна А.В. Формування основних біометричних показників рослин кукурудзи залежно від застосування гербіциду Мерлін / А.В. Заболотна, О.І. Заболотний // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми садівництва в сучасній аграрній науці»]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – С. 51–53.

  77.  Заболотний О. І. Фотосинтетична продуктивність рослин кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90 / О.І. Заболотний,  А.В. Заболотна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Імпортозамінні технології вирощування і переробки продукції садівництва та рослинництва»], (Умань, 26–27 травня 2016 р.). – Умань, 2016. – С. 18–20.

  78. Заболотний О. І. Висота рослин кукурудзи за обробки її насіння регуляторами росту рослин / О.І. Заболотний,  А.В. Заболотна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Імпортозамінні технології вирощування і переробки продукції садівництва та рослинництва»], (Умань, 26–27 травня 2016 р.). – Умань, 2016. – С. 20–21.

  79. Заболотний О. І. Вплив регуляторів росту рослин на основні фенологічні фази розвитку рослин огірка / О.І. Заболотний,  А.В. Заболотна // Матеріали всеукраїнської наукової конференції [«Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції»], (Умань, 20 квітня 2016 р.). – Умань, 2016. – С. 38–39.

  80. Заболотна А.В. Листкова поверхня та чиста продуктивність кукурудзи за обробки її насіння регуляторами росту рослин / А.В. Заболотна, О.І. Заболотний // Матеріали всеукраїнської наукової конференції [«Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції»], (Умань, 20 квітня 2016 р.). – Умань, 2016. – С. 34–36.

  81. Заболотна А.В. Формування деяких елементів структур врожаю пшениці ярої у разі застосування гербіциду Лінтур 70 WG та регулятора росту рослин Емістим С / А.В. Заболотна, О.І. Заболотний // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених [«Новітні технології  вирощування сільськогосподарських культур»], (Київ, 29–30 вересня 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 45–46.

  82. Заболотний О.І. Вплив регуляторів росту рослин на формування листкової поверхні та показника чистої продуктивності рослин кукурудзи  / О.І. Заболотний,  А.В. Заболотна //  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  [«Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя»], (Запоріжжя, 11–16 жовтня 2016 р.) – Запоріжжя, 2016. – С. 29–31.

  83. Заболотна А.В. Густота стеблостою пшениці ярої при застосуванні гербіциду  Лінтур 70 WG та регулятора росту рослин Емістим С / А.В. Заболотна, О.І. Заболотний // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  [«Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя»], (Запоріжжя, 11–16 жовтня 2016 р.) – Запоріжжя, 2016. – С. 31–33.

   

 •  

   

  .