+38 (04744) 3-20-63
Меню

Парубок Маргарита Іванівна

Парубок Маргарита Іванівна Науковий ступінь: кандидат біологічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент, голова профкому університету
Контактний телефон: 0973451494
Email: m.parubok69@gmail.com

 

Парубок Маргарита Іванівна народилася 24.11.1969 року в м. Київ.

         В 1987 році закінчила Медвинську середню школу Богуславського району Черкаської області.

         В 1994 році закінчила Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Г. Тичини за спеціальністю біологія та присвоєно кваліфікацію спеціаліста: вчитель біології.

         Свою трудову діяльність в університеті розпочала з 1998 року на посаді лаборанта кафедри ботаніки, з 2000 року на посаді асистента кафедри ботаніки, де почала викладати дисципліну «Ботаніка».

         У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Еколого-ценотичні особливості горицвіту весняного (Adonis vernalis L.) в Україні та наукові принципи охорони» за спеціальністю 03.00.05 - "Ботаніка". Робота виконувалась  у Національному ботанічному саду  ім. М.М. Гришка, м. Київ.

         У 2004 році рішенням МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри біології.

         Читає лекційний курс та веде практичні, лабораторні та семінарські заняття із дисциплін  «Ботаніка» для студентів факультетів плодоовочівництва, екології та захисту рослин та лісового і садово-паркового господарства освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» професійного спрямування «Плодоовочівництво і виноградарство», «Захист рослин», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство».

         Веде активну наукову роботу зі студентами-дипломниками: під безпосереднім керівництвом успішно захищено більше 30 дипломних робіт на здобуття ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» і  «Магістр» за спеціальністю «Садово-паркове господарство».

         Тема наукової роботи: «Інтродукція видів роду Горицвіт (Adonis L.) в умовах ботанічного розсадника кафедри садово-паркового господарства»

         В університеті виконує обов'язки голови профспілкового комітету, голови житлової комісії, голови первинної організації Товариства Червогого Хреста та голови первинної ветеранської організації Уманського НУС.

         За сумлінну  працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток аграрної освіти та науки неодноразово нагороджувалась грамотами - Уманської райдержадміністрації, Уманської районної ради профспілки працівників агропромислового комплексу, Уманського національного університету садівництва. Рішенням колегії Міністерства аграрної політики та продовольства України нагороджена знаком «Відмінник аграрної освіти і науки ІІІ ступеня».

         Сфера наукових інтересів: ботаніка.

         Місце та дата останнього підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів та природокористування України (ННІ післядипломної освіти) за навчальною програмою "Самостійна робота, її організація та переваги дисциплін "Ботаніка", "Геоботаніка", кафедра ботаніки, березень 2013 року.

Викладає навчальні дисципліни:

Ботаніка

Список наукових праць

1. Парубок М.І. Сучасний стан ресурсів горицвіту весняного в Україні / М.І. Парубок // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень». Том 3. Біологічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С.15-16.

2. Парубок М.І. Насіннєва продуктивність та інтродукція Adonis vernalis L. в ботанічних садах / М.І. Парубок, В.І. Мельник // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету (спеціальний випуск). Біологічні науки і проблеми рослинництва. – Умань, 2003. – С. 183-186.

3. Парубок М.І. Аналіз плантаційного вирощування (Adonis vernalis L. в Україні / М.І. Парубок // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку» – Донецьк: ТОВ „Лебідь”, 2003. – С. 183-186.

4. Парубок М.І. Плантаційне вирощування Adonis vernalis L. та його охорона / М.І. Парубок // Вісник Львівського університету. Серія біологічна.  – Львів 2004. – Вип. 36. – С. 132-136.

5. Парубок М.І. Аналіз просторової структури та спектри онтогенетичних станів Adonis vernalis L. в Україні  / М.І. Парубок // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / Редкол.: П.Г.Копитко (відп. ред) та ін. – Умань, 2003. – Вип. 57. – С.112-119.

6. Мельник В.І. Горицвіт весняний (Adonis vernalis L.) в Україні: монографія / В. І. Мельник, М. І. Парубок – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 164 с.

7. Парубок М.І. Насіннєва продуктивність Adonis vernalis L. у природних та штучних фітоценозах / М.І. Парубок // Вісник СНАУ. Серія „ Агрономія і біологія”. -  випуск 1 (8), 2004. – С. 172-175.

8. Мельник В.І. Рослинний покрив перспективних для заповідання лучно-степових ділянок Київського плато / В. І. Мельник, М. І. Парубок, В.В. Грищенко // Заповідна справа в Україні. Том 12. Випуск 1, 2006. – С. 77-82.

9. Мельник В.І. Рідкісні лісові угрупування Кременецьких гір / В. І. Мельник, М. І. Парубок, С.О. Глінська // Інтродукція рослин. – 2006.- №2.- С.26-31.

10. Мельник В.І. Закономерности географического распространения Adonis wolgensis Stew. (Ranunculaceae Juss.) в Украине / В. І. Мельник, Д.Ю. Шевченко, М. І. Парубок // Інтродукція рослин. – 2007.- 4.- С.53-64.

11. Парубок М.І. Досвід плантаційного вирощування горицвіту весняного (Adonis vernalis L.) в Україні / М.І. Парубок // Тези наукової конференції / Редкол.:П.Г. Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2008. – Ч.1. – С. 115-117.

12. Парубок М.І.  Рідкісні рослини Київського плато / М.І. Парубок // Тези наукової конференції / Редкол.:А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2009. – Ч.1. – С. 182-183.

13. Парубок М.І.  Біорізноманіття і охорона лучних ділянок Київського плато / М.І. Парубок // Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні агротехнології в умовах глобального потепління» / Редкол.:В.М. Кюрчева. – Мелітополь: ТДАТУ, 2009р. С. 285-287.

14. Небиков М.В. Морфогенез Catalpa bungei C.A. May в культурі in vitro / М.В. Небиков, М.І. Парубок, В.Л. Кульбіцький // Нукові записки Терноп.нац.пед.ун-ту. Сер.Біол., 2011, №1(46). С43-46.

15. Козаченко І.В. Створення рекреаційних ділянок – основний фактор покращення екології довкілля v / І.В. Козаченко, М.І. Парубок// Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін.. – Умань, 2012. – С.81-83.

16. Парубок М.І. Історія розвитку садово-паркового мистецтва в Україні/ М.І. Парубок, О.В. Свистун // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін.. – Умань, 2012. – С.137-139.

17. Свистун О.В. Роль колекційного розсадника Уманського НУС у підготовці фахівців садово-паркового господарства / О.В. Свистун, Т.В. Мамчур, М.І. Парубок // Агробіологія:Збірник наукових праць/Білоцерків.нац.аграр.ун-т. – Біла Церква, 2012. – Вип. 8(94). – С.13-15.

18. Парубок М.І. Систематичне положення та філогенія Adonis vernalis L. / М.І. Парубок, І.В. Козаченко // Тези наукової конференції/Редкол.: А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. – Уманьський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2012. – Ч.1.: Сільськогосподарські, біологічні та технічні науки. – С.135-137ю

19. Парубок М.І. Стан популяцій горицвіту весняного (Adonis vernalis L.) . / М.І. Парубок, І.В. Козаченко // Матеріали Міжнародної науково конференції «Дендрологія, квітникарство та садово-паркове будівництво» / Ялта, 2012. – С. 53-54.

20. Шлапак В.П. Професор М.І. Анненков як лісівник: маловідомі сторінки / В.П.Шлапак, О.О. Заморський, І.В. Козаченко, М.І. Парубок // Актуальні проблеми розвитку лісового і садово-паркового господарства: [Перші Анненковські читання] / Тези між кафедрального наукового семінару/ [Редкол.: О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін.]. – Умань, 2013. – С.11-16.

21. Парубок М.І. Сучасний стан охорони роду Adonis L. / М.І. Парубок, О.В. Свистун // Актуальні проблеми розвитку лісового і садово-паркового господарства: [Перші Анненковські читання] / Тези між кафедрального наукового семінару/ [Редкол.: О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін.]. – Умань, 2013. – С.154-157.

22. Запливана Ю.А. Представники роду Heuchere L. У колекції Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України / Ю.А. Запливана, М.І. Парубок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.5. – С. 225-229.

23. Заморський О.О. Всихання ялин у Тальнівському парку / О.О. Заморський, В.П. Шлапак, М.І. Парубок, І.В. Козаченко // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: Матеріали наукової конференції. – Умань, 2014 – С.157-159.

24. Парубок М.І. Оцінка декоративності Pinus nigra Arn. В умовах Правобережного Лісостепу України / М.І. Парубок, С.А. Адаменко // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: Матеріали наукової конференції. – Умань, 2014 – С.257-259.

25. Свистун О.В. Клокичка периста (Staphylea pinnata L.) – перспективний вид для декоративного озеленення / О.В. Свистун, М.І. Парубок // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: Матеріали наукової конференції. – Умань, 2014 – С.271-273.

26. Парубок М.І. Проблеми охорони та раціонального використання горицвіту весняного (Adonis vernalis L.) / М.І. Парубок // Озеленення та благоустрій садово-паркових об’єктів: матеріали всеукр.наук.інтернет-конф. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – С.114-117.

27. Парубок М.І. Інтродукція рідкісних та зникаючих деревних і чагарникових рослин у ботанічному розсаднику Уманського національного університету садівництва / М.І. Парубок, Т.В. Мамчур, О.В. Свистун // Вісник Уманського НУС. – 2014. –  № 1. – С. 96 – 101.

28. Шлапак В.П. Перспективи відновлення дібров Черкащини/ В.П. Шлапак, О.О. Заморський, І.В. Козаченко, М.І. Парубок // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: Матеріали наукової конференції. – Умань, 2014 – С.178-181.

29. Мамчур Т.В. Альпінарій в садово-парковій композиції / Т.В. Мамчур, М.І. Парубок // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: Матеріали наукової конференції. – Умань, 2014 – С.211-215.

30. Іващенко І.Є. Комплексана оцінка декоративності Thuya plicata Don. Ex D. Don / І.Є. Іващенко, І.В. Козаченко, М.І. Парубок // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: Матеріали наукової конференції. – Умань, 2015 – С.96-99.

31. Поліщук В.В.. Особливості вегетативного розмноження і вирощування садивного матеріалу декоративних форм Abies alba Mill. / В.В. Поліщук, М.І. Парубок, М.Ю. Осіпов // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015 – С.154-155.

32. Козаченко І.В. Основні завдання та принципи ведення мисливського господарства / І.В. Козаченко, М.І. Парубок // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015 – С.145-147.