+38 (04744) 3-20-63
Меню

Мамчур Тетяна Василівна

Мамчур Тетяна Василівна Науковий ступінь: Кандидат с.-г. наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: +38(04744)3-43-27
Email: mamchur-tv@ukr.net

 

Мамчур Тетяна Василівна - кандидат сільськогосподарських наук, викладач кафедри садово-паркового господарства.

          У 1999 році закінчила Уманську сільськогосподарську академію, за спеціальністю “Плодоовочівництво і виноградарство”, кваліфікація – вчений агроном.

          У 2006 році вступила до аспірантури Уманського національного університету садівництва за спеціальністю “Плодівництво".

          16 червня 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Удосконалення способів вирощування саджанців порічок із стеблових живців в умовах Правобережного Лісостепу України, шифр 06.01.07, спеціальність “Плодівництво”.

          Тема наукової роботи: “Удосконалення способів вирощування саджанців декоративних садових рослин на основі стеблового живцювання в умовах Правобережного Лісостепу України та використання в озелененні”.

          Сфера наукових інтересів: садово-паркове господарство.

          Місце та дата останнього підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів та природокористування України (ННІ післядипломної освіти) за навчально-тематичною програмою "Створення електронних навчальних курсів та методика їх використання у навчальному процесі в системі Moodle", червень 2013 року.

 Викладає навчальні дисципліни:

Ботаніка

Агротехніка зеленого будівництва

Садово-паркові композиції

Список наукових і навчально-методичних праць:

 

1. Гриценко В.І. Проект озеленення території Уманського НУС з використанням видів роду Гліцинія (WisteriaNutt.) / В.І. Гриценко, Т.В. Мамчур // Матер. Всеукр. наук. конф. мол. уч. (10-11 березня), Ч.1: Сільськогосподарські, біологічні та технологічні науки. – Умань: УНУС, 2012. – С. 123-125.

2. Григоренко А.В. Перспективи використання видів роду (Hydrangea L.) в озелененні / А.В. Григоренко, Т.В. Мамчур // Тези Всеукр. наук. конф.: Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства (до 155-річчя від дня народження доктора с.-г. наук, професора Пашкевича Василя Васильовича) (15-16 березня) – Умань, 2012. – С. 63-66.

3. Свистун О.В. Колекційний розсадник Уманського НУС і його роль у підготовці фахівців садово-паркового господарств / О.В. Свистун, Т.В. Мамчур, М.І. Парубок // Зб. наук. пр. Білоцерківського НАУ – Агробіологія. – Вип. 8(94) – Біла Церква, 2012. – С. 13-15.

4. Мамчур Т.В. Особливості вегетативного розмноження порічок здерев’янілими живцями / Т.В. Мамчур, А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. НДП “Софіївка” НАН України: Автохтонні та інтродуковані рослини – Вип. 8. – Умань, 2012.– С. 110-115.

5. Гребенюк О.С. Проект озеленення присадибної ділянки в. м. Умань / О.С. Гребенюк, Т.В. Мамчур // Тези Всеукр. наук. конф.: Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства (до 210-річчя від дня народження директора головного училища садівництва, професора Олександра Давидовича Нордмана). – Умань, 2013. – С. 23-25.

6. Коджебаш А.П. Проект облаштування та озеленення штучної водойми та території прилеглої до будинку культури с. Мечиславка Ульяновського району Кіровоградської області / А.П. Коджебаш, Т.В. Мамчур // Тези Всеукр. наук. конф.: Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства (до 210-річчя від дня народження директора головного училища садівництва, професора Олександра Давидовича Нордмана). – Умань, 2013. – С. 51-53.

7. Куцурук О.О. Проект озеленення території Онопріївського дитячого садка №1 Тальнівського району Черкаської області / О.О. Куцурук, Т.В. Мамчур // Тези Всеукр. наук. конф.: Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства (до 210-річчя від дня народження директора головного училища садівництва, професора Олександра Давидовича Нордмана). – Умань, 2013. – С. 62-64.

8. Мамчур Т.В. Декоративні види смородини в озелененні / Т.В. Мамчур // Тези між каф. наук. семінару: Актуальні проблеми розвитку лісового і садово-паркового господарства “Перші Анненковські читання” (до 194-ї річниці від дня народження М.І. Анненкова та з нагоди Дня факультету лісового і садово-паркового господарства). – Умань, 2013. – С. 124-126.

9. Мамчур Т.В. Використання декоративних видів роду Ribes L. в озелененні / Т.В. Мамчур // Наук. вісник НЛТУ України – Зб. наук.-техн. пр.: Актуальні проблеми лісового і садово-паркового господарства. – Вип. 23.5. – Львів, 2013. – С. 233-237.

10. Парубок М. І. Інтродукція рідкісних та зникаючих деревних і чагарникових рослин в ботанічному розсаднику Уманського національного університету садівництва та перспективи використання їх в озелененні / М.І. Парубок, Т.В. Мамчур, О.В. Свистун // Вісник Уманського НУС. – Вип. №1. – Умань, 2014. – С. 96-102.

11. Мамчур Т.В. Альпінарій в садово-парковій композиції / Т.В. Мамчур, М.І. Парубок // Матер. Всеукр. наук. конф.: Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства (з нагоди 105-ї річниці від Дня народження М.І. Бондаренка, випускника Уманського сільськогосподарського інституту, завідувача кафедри лісівництва, меліорації і декоративного садівництва). – Умань, 2014. – С. 211-215.

12. Мамчур Т.В. Агротехнічні особливості зеленого живцювання родини Hydrangea та використання в озелененні / Т.В. Мамчур // Матер. Всеукр. наук. конф. мол. уч. (приуроченої 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г. Шитта). – Умань, 2015. – С. 115-116.

13. Битківський О.В. Різноманітність декоративних форм та сортів для основних фітомеліоративних порід / О.В. Битківський, Т.В. Мамчур // Міжн. наук. конф.: Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва. – Умань, 2015. – С. 51-55.

14. Мамчур Т.В. Біологічні особливості стеблового зеленого живцювання декоративних садових рослин і використання їх в озелененні населених місць / Т.В. Мамчур // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – Наук. пр. журнал. – Вип. 3.(33). – К: 2016.– С. 78-84.

15. Мамчур Т.В. Удосконалення вирощування саджанців декоративних садових рослин зеленими живцями та використання їх в озелененні / Т.В. Мамчур // Міжн. наук. конф.: Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва. – Умань, 2015. – С. 105-108.

16. Мамчур Т.В. Ексикати HerbariumFloraeRossicae історичного гербарію Уманського училища рільництва і садівництва / Т.В. Мамчур, Г.А. Чорна, Т.О. Кравець // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Вип. № 25 – Харків. – С. 156-161.

17. Мамчур Т.В. Агротехніка зеленого будівництва: практикум (для студентів факультету лісового і садово-паркового господарства денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки: – 6.090103 “Лісове і садово-паркове-господарство”, спеціальність – 7.09010303; 8.09010303 – “Садово-паркове господарство” / Т.В. Мамчур. – Умань: УНУС, 2012. – 116 с.

18. Кравець Т.О. Ботаніка. Систематика вищих рослин. Методичні вказівки для виконання навчальної практики  за напрямом підготовки 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство / Т.О. Кравець, І.В. Красноштан, Т.В. Мамчур, О.В. Свистун. – Умань: УНУС, 2012. – 55 с.

19. Мамчур Т.В. Робочий зошит до виконання лабораторних занять з систематики рослин (для студентів ОКР бакалавр напряму підготовки 6.190101 “Aгрономія”) / Т.В. Мамчур. – Умань: ПП Кучинська С.М., 2013. – 67 с.

20. Мамчур Т.В. Робочий зошит до виконання лабораторних занять з анатомії рослин (для студентів ОКР бакалавр напряму підготовки 6.190101 “Aгрономія”) / Т.В. Мамчур. – Умань: ПП Кучинська С.М., 2014. – 108 с.

21. Мамчур Т.В. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни “Садово-паркові композиції” для студентів факультету лісового і садово-паркового господарства денної форми навчання напряму підготовки 6.090103 “Лісове і садово-паркове-господарство”, спеціальність 8.09010303 “Садово-паркове господарство” / Т.В. Мамчур. – Умань: ПП Кучинська С.М., 2014. – 92 с.

22. Основи аранжування: практикум до виконання практичних робіт (для студентів факультету лісового і садово-паркового господарства денної і заочної форми навчання напрям підготовки 6.090103 “Лісове і садово-паркове-господарство”) / Т.В. Мамчур. – Умань: ПП Кучинська С.М., 2015. – 164 с.

23. Парубок М.І. Робочий зошит: до виконання лабораторних занять з систематики рослин для студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” за ознаками спеціальностей “Садово-паркове господарство”, “Лісове господарство” / М.І. Парубок, Т.В. Мамчур. – Умань: ПП Кучинська, 2015. – 56 с.

24. Парубок М.І. Парубок М.І. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з систематики рослин для студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” за ознаками спеціальностей “Садово-паркове господарство”, “Лісове господарство” / М.І. Парубок, Т.В. Мамчур. – Умань: ПП Кучинська, 2015. – 54 с.

25. Парубок М.І. Робочий зошит: до виконання лабораторних занять з анатомії рослин для студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” за ознаками спеціальностей “Садово-паркове господарство”, “Лісове господарство” / М.І. Парубок, Т.В. Мамчур. Умань: ПП Кучинська С.М., 2015. – 48 с

26. Парубок М.І. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з анатомії рослин для студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” за ознаками спеціальностей “Садово-паркове господарство”, “Лісове господарство” / М.І. Парубок, Т.В. Мамчур. – Умань: ПП Кучинська С.М., 2015. – 62 с.