+38 (04744) 3-20-63
Меню

Леонтюк Ірина Борисівна

Леонтюк Ірина Борисівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-20-63
Email: irinaleontyuk0@gmail.com

 

Працює в Уманському НУС з серпня 1995 року.

Освіта: – Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Г.Тичини (1995 р.).

Підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2016 р.

Тема наукової роботи: «Ефективність гербіцидів у поєднанні з біостимуляторами росту на посівах озимої пшениці в Правобережному Лісостепу України», 2001 р.

Сфера наукових інтересів – біохімія, біологія, мікробіологія, фізіологія рослин.

Дисципліни, які викладає: Біохімія, Біологія, Харчова хімія, Технічна мікробіологія, Мікробіологія галузі, Моніторинг навколишнього середовища.

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЇ

 

 1. Грицаєнко З.М., Леонтюк І.Б. Фізіолого-біохімічні процеси в рослинах озимої пшениці при внесенні гербіцидів сумісно з біостимуляторами росту // Захист рослин. – 1999. – №12. – С. 7-9.
 2. Грицаєнко З.М., Леонтюк І.Б. Вплив гербіцидів  та біостимуляторів росту на анатомічну будову листків озимої пшениці // Захист рослин. – 2000. - №11. – С. 11-12.
 3. Леонтюк І.Б. Ефективність сумісного  внесення гербіцидів і стимуляторів росту в посівах озимої пшениці // Захист рослин.-2000.-№ 12.- С.24-25
 4. Грицаєнко З.М., Леонтюк І.Б. Біологічна активність ґрунту в посівах озимої пшениці в залежності від дії гербіцидів, внесених окремо і сумісно з біостимуляторами росту //Збірник наукових праць Уманської державної аграрної академії.- 2001.– С.101-105.
 5. Леонтюк І.Б. Вплив гроділу і біостимуляторів росту на анатомічну структуру епідермісу листків пшениці озимої  // Вісник Уманського ДАА. – 2001. – №1-2. – С. 34-35.
 6. Грицаєнко З.М., Леонтюк І.Б. Вплив гербіцидів і емістиму С на фертильність пилку озимої пшениці. // Зб. Наук. праць УДАУ „Біологічні науки і проблеми рослинництва”, Умань. – 2003. – С. 66-69.
 7. Леонтюк І.Б. Біологічні процеси в рослинах озимої пшениці залежно від застосування біостимуляторів росту і дікопуру. // Зб. Наук. праць УДАУ „Біологічні науки і проблеми рослинництва”, Умань. – 2003. – С. 156-159.
 8. Грицаєнко З.М., Пономаренко С.П., Герасименко С.М., Боровикова Г.С., Леонтюк І.Б. Укрпатент. Композиція з гербіцидною та стимулюючою дією для підвищення продуктивності озимої пшениці (ковбой, агростимулін). – Київ, 2003, № 61502 А від 17.11.2003 р. Бюл. № 11.
 9. Грицаєнко З.М., Пономаренко С.П., Герасименко С.М., Боровикова Г.С., Карпенко В.П., Леонтюк І.Б. Укрпатент. Композиція з гербіцидною та стимулюючою дією для підвищення продуктивності озимої пшениці (трезор, старане, 2,4-ДА, гранстар, агростимулін). – Київ, 2003, № 61503 А від 17.11.2003 р. Бюл. № 11.
 10. Грицаєнко З.М., Леонтюк І.Б. Фізіолого-біохімічні процеси в рослинах озимої пшениці при дії хімічних реагентів // Зб. наук. праць УДАУ Умань, 2004. - № 58. – С.109 – 115.
 11. Леонтюк І.Б. Вплив дікопуру і агростимуліну на урожай і якість зерна озимої пшениці. Тези наукової конференції. – Умань, 2004. – С. 13 – 14.
 12.  Грицаенко З.М., Леонтюк І.Б. Біологічні процеси в рослинах                   озимої пшениці в залежності від дії гербіциду і біостимулятора росту. Тези доповідей ІІ Міжнародної конференції. – Львів: СПОЛОМ, 2004. – С.160 –161.
 13.  Грицаєнко З.М., Грицаєнко А.О., Карпенко В.П., Леонтюк І.Б.                       Гербіциди і продуктивність сільськогосподарських культур // Навчальний посібник. -  Умань.- 2005 р. – 686 с.

 14. Грицаенко З.М., Леонтюк І.Б. Фізіологічні процеси в рослинах озимої        пшениці залежно від вирощування її на фоні різних попередників та застосування гербіциду і біостимулятора росту // Зб. наук. праць УДАУ, - Умань, 2005. - №59. – С.109 – 115.

  15. Ефективність застосування бакових сумішей гербіцидів на посівах ярих зернових культур. Тези наукової конференції. – Умань, 2005. – С. 49 – 51. 

16. Грицаєнко З.М., Грицаєнко А.О., Карпенко В.П., Леонтюк І.Б., Голодрига О.В., Заболотний О.І. Біологічні процеси і продуктивність сільськогосподарських культур при застосуванні хімічних і біологічних препаратів та шляхи зменшення гербіцидного навантаження на навколишнє середовище: Праці міжнародної наукової конференції 5-7 липня 2006 р.- АН ВШ України, Уманський ДАУ, - Київ – Умань.- 2006 р. – С. 73 – 87.

17. Улянич О.І., Леонтюк І.Б. Продуктивність нових сортів помідорів в умовах Лісостепу України // Зб. наук. праць Вінницького державного аграрного університету. – 2006 р. – С. 6 – 12.

18. Карпенко В.П., Леонтюк І.Б. Залежність продуктивності ярих зернових колосових культур від дії бакових сумішей гербіцидів різних хімічних класів // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції     „ Сучасні наукові дослідження – „ 2006”, 20-28 лютого 2006 р. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 20 – 22.

19. Леонтюк І.Б. Ефективність застосування пріми і емістиму С у посівах ярої пшениці // Тези наукової конференції – Умань, 2006.  – С.121 – 123.

20. Грицаєнко З.М., Леонтюк І.Б. Забур’яненість посівів озимої пшениці залежно від сумісної дії гроділу Ультра та агроемістиму екстра //  Тези Міжнародної наукової конференції „ Аграрна наука і освіта ХХІ століття. – Умань, 2006. – С. 20 – 22.    

 21. Грицаєнко З.М., Леонтюк І.Б. Активність окисно-відновних ферментів в рослинах озимої пшениці після різних попередників при застосуванні хімічних і біологічних препаратів // Вісник УДАУ. – 2006. - № 1-2. – С.9 – 13.

22. Карпенко В.П., Леонтюк І.Б.,Мостов'як І.І. Фізіолого-біохімічні процеси в рослинах ярих зернових колосових культур при сумісному застосуванні гербіцидів з рістрегулюючими речовинами // Матеріали Всеукраїнської конференції молодих вчених. – Умань, 2007. - С.

23.Грицаєнко З.М., Леонтюк І.Б., Пономаренко С.П. Новітні технології застосування гербіцидів і біостимуляторів росту в посівах пшениці озимої. Уманський ДАУ, 2007. – 8 с.

24. Грицаєнко З.М., Леонтюк І.Б., Ефективність сумісного застосування Гроділу Максі сумісно з Біоланом в посівах пшениці озимої // Мат. Міжнародної конференції «Биологические препараті в растениеводстве» Radostim Kiev, Ukraine, 10 – 13 June, 2008. – С.80.

25. Біологічно активні речовини в рослинництві / [Грицаенко З.М., Пономаренко С.П., Карпенко В.П., Леонтюк І.Б.]; За ред. З.М.Грицаенко. – «Нічлава», 2008. – 352 с.

26. Грицаєнко З.М. Інтенсивність мікробіологічних процесів і врожайність озимої пшениці за дії Гроділу Максі та регулятора росту Біолану / З.М Грицаєнко, І.Б.Леонтюк // Зб. наук. праць УДАУ міжнародної конференції „Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування”. –  Київ, 2008. – С.174-181.

27. Леонтюк І.Б. Біологічна активність грунту в посівах озимої пшениці залежно від дії різних норм Дікопуру // Мат. Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – ч.1. – 2008. – 268с. (С.21-22).

28. Грицаєнко З.М., Пономаренко С.П., Карпенко В.П., Леонтюк І.Б.  Ефективність застосування біологічних препаратів у посівах сільськогосподарських культур і їх сумішей із гербіцидами // Посібник укр. хлібороба: рекомендації з вирощування якісного зерна та підняття його класності. – 2009 . – С. 83 – 94.

29. Грицаєнко З.М., Пономаренко С.П., Карпенко В.П., Леонтюк І.Б  Фізіолого-біохімічні процеси в рослинах і мікробіологічна активність грунту при застосуванні регуляторів росту рослин і бактеріальних препаратів // Посібник укр. хлібороба: рекомендації з вирощування якісного зерна та підняття його класності. – 2009 . – С. 72-83.

30. Леонтюк І.Б. Ефективність застосування різних норм Гроділу ультра в посівах озимої пшениці. – Матеріали всеукраїнської конференції молодих вчених. – Умань. – 2009. – С.27 – 28.

31. Грицаєнко З.М., Карпенко В.П., Леонтюк І.Б. Проблемна науково-дослідна лабораторія від Мін АПК України і новітні технології виробництва високоякісної продукції рослинництва // Вісник Уманського ДАУ. – 2009. - №1-2. – С.89 – 96.

32. Леонтюк І.Б. Інтенсивність мікробіологічних процесів в ризосфері пшениці озимої за різних норм внесення гербіциду Гроділу Максі. Матеріали конференції молодих вчених. Умань. – 2010. – С.51-52

33. Ефективність гербіциду Калібр та рістрегулятора Біосил при різних способах застосування в посівах пшениці озимої / З.М.Грицаєнко, І.Б.Леонтюк, О.С.Адамчук, В.П.Притуляк // Зб. наук. праць Уманського НУС «Основи біологічного рослинництва  в сучасному землеробстві». – Умань. – 2011 р. – С. 237–241.

34. Леонтюк І.Б. Вплив Калібру та Біолану на врожайність та якість зерна пшениці озимої. Мат. Всеукраїнської наук. конф. молодих вчених. – Умань,2011. – Ч. І. – С.65–66.

35. Грицаєнко З.М., Карпенко В.П., Леонтюк І.Б., Прудивус С.Г. Кафедра біології: минуле, сучасне і майбутнє. – Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2011. – 176 с.

36.Леонтюк І.Б. Фізіологічні процеси в рослинах пшениці озимої залежно дії Дербі та Біолану / І.Б.Леонтюк // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2012. – Ч.1. – С. 68–70.

36.  Грицаєнко З.М., Розборська Л.В., Леонтюк І.Б. Основи біологізації в галузі рослинництва / З.М.Грицаєнко, Л.В.Розборська, І.Б.Леонтюк // Збірник наук. пр. Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. – К. –2012. – С. 5–10.

37. Меркушина А.С., Леонтюк І.Б. Роль мікроелементів при різних способах застосування їх в посівах гороху з метою підвищення стійкості рослин до комплексу шкідників / А.С. Меркушина, І.Б.Леонтюк // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2012. – Ч.1. – С. 76–77.

38. Грицаєнко З.М. Кафедра біології: минуле, сучасне і майбутнє / З.М.Грицаєнко, В.П.Карпенко, І.Б. Леонтюк, С.Г.Прудивус. – Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2012. – 176 с.

39. Леонтюк І.Б. Вплив біологічно активних речовин на фізіолого-біохімічні процеси пшениці озимої / І.Б.Леонтюк// Збірник наукових праць. – Київ. – Випуск 17 (том ІІ). – 2013. – С.149 – 153. 

40. Токар А.Ю., Леонтюк І.Б., Башта О.В. Мікробіологічна активність грунту і фізіологічні процеси в рослинах пшениці озимої за комплексного застосування препарату Екофосфорин, гербіциду Калібр 75 і регулятора росту рослин Біосил /[Електронний ресурс]  А.Ю.Токар,І.Б.Леонтюк, О.В.Башта // Наукові доповіді НУБіП України» 2013-1 (37). – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2013_1/13tay.pdf 2013 березень — № 1 (37)

41. Леонтюк І.Б. Вплив різних норм Калібру  на врожайність та якість зерна пшениці озимої / І.Б.Леонтюк// ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України» 16-17 травня 2013 р., Тернопіль. – С.76–78. (тези)

42. Леонтюк І.Б. Ефективність застосування регуляторів росту на капусті пекінській /З.І.Ковтунюк, І.Б.Леонтюк // Міжнародна науково-практична конференція «Інновації агротехнологій за умов зміни клімату», 7-9 червня 2013 р., Мелітопіль – Випуск 2. – С. 67–70.

43. Леонтюк І.Б. Ріст пшениці озимої залежно від дії гербіциду Калібр та регулятора Біолан / І.Б.Леонтюк // Всеукраїнська наукова конференція «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції», 23-24 квітня 2013 р., м. Умань. – С. 50–53. (тези)

44. Леонтюк І.Б. Вплив різних норм Калібру та регулятора росту Біолан на фертильність пилку пшениці озимої / І.Б.Леонтюк // Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених Уманського НУС, 2013. – Ч.1.– С.64–66 (тези)

45. Леонтюк І.Б., Грицаєнко З.М. Забур'яненість посівів пшениці озимої залежно від застосування різних норм гербіциду Дербі /З.М.Грицаєнко, І.Б. Леонтюк // Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний потенціал української науки ХХІ сторіччя», 20-28 квітня 2013 р., м. Запоріжжя, том. 2. – С. 22–25. (тези).

46. Леонтюк І. Б. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія» / І. Б. Леонтюк, О. І. Заболотний. – Умань: Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2013. – 16 с.

47. Леонтюк І.Б. Формування фотосинтетичної поверхні рослин пшениці ярої за дії Калібру та Біолану // Мат. ІІІ міжнародної наук.-практ. Конф.мол. вчених »Перспективні напрямки розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва» 18-19 вересня 2013 р. – Тернопіль: Крок, 2013. – 243 с. ( С. 34- 37).

48. Леонтюк І.Б. Фізіологічні процеси в рослинах пшениці ярої за застосування мікробних препаратів // Мат. Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія – основа збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві» 10-11 грудня 2013 р.- Полтава:РВВ ПДАА, 2013, - 208 с. (С.114 – 117).

49. Леонтюк І.Б. Ефективність застосування різних норм Калібру та Біолану в посівах пшениці ярої // Мат. Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки» 15-16 листопада 2013 . – К.: ЗАТ «Нічлава», 2013. – 300 с. ( 61 – 63).

50. В. П.  Карпенко, З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк, І. І. Мостов’як, І. Б. Леонтюк, Л. В. Розборська, А. О. Чернега, О. В. Голодрига, О. І. Заболотний. Мікробіологія галузі: зерно і продукти його переробки: навч. посіб. Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – 132 с. 

51. Леонтюк І.Б. Активність окисно-відновних процесів в рослинах пшениці озимої за дії біологічно активних речовин // Мат. Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної аграрної науки» 19-20 листопада 2014 р., м. Умань . – К.: ЗАТ «Нічлава», 2014. – С. 61 – 63. (тези)

52. Леонтюк І.Б. Вплив інокуляції насіння в поєднанні з посходовим внесенням біопрепаратів на урожайність та якість зерна пшениці озимої// Мат. Міжнародної науково-практичної конференції « Інноваційний потенціл світової науки – ХХІ сторіччя» 19 – 25 листопада 2014 р. м. Запоріжжя  - Том 2. Природничі та точні науки. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2014. – С.7 – 9. (тези)

53. Леонтюк І.Б., Голодрига О.В., Заболотний О.І. Вплив інокуляції насіння на активність антиоксидантних ферментів класу оксидоредуктаз пшениці озимої та сої / Вісник Уманського національного університету садівництва, № 2, 2014 р. – С. 90 – 95.

54. Заболотний О.І., Леонтюк І.Б., Заболотна А.В., Голодрига О.В. Фотосинтетична продуктивність кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90/ Вісник Уманського національного університету садівництва, № 2, 2014 р. – С. 85 – 90.

55. Леонтюк  І.Б., Пономаренко С.В. Вплив регуляторів росту на біохімічні показники та урожайність огірків// Мат. ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства» 19 – 20 березня 2015 р. – Тернопіль: Крок, 2015. – С. 210 – 212.(тези).

56. Леонтюк І.Б. Вплив гербіциду Калібр та регулятора росту Біолан на висоту рослин та врожайність пшениці озимої // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць/ Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К.:ФОП Корзун Д.Ю., 2015. – Вип. 23. – С. 39 – 44. (фахова стаття), участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур», 24 квітня 2015 р., м.Київ.

57. Леонтюк І.Б.Ефективність застосування інокуляції насіння пшениці озимої біологічно активними речовинами// Мат. Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, приуроченої 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г.Шитта, 6 травня 2015 р.- Уманський НУС:Редакційно-видавничий відділ, 2015. – С.51 – 53.

58. Заболотний О.І., Заболотна А.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Голодрига О.В. Формування врожайності посівів кукурудзи на зерно при застосуванні гербіциду Люмакс / Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2015 р. – Вип.2. Том 1, Ч. 2.  – С. 99 – 107.

59. Голодрига О.В., Розборська Л.В., Леонтюк І.Б., Заболотний О.І. Вплив гербіциду Дєсілєт, регулятора росту рослин Біолан і мікробіологічного препарату Ризобофіт на активність ґрунтової мікрофлори та симбіотичного апарату сої / Зб. наукових праць Білоцерківського державного агарарного університету «Агробіологія» . –   2015. - № 1 (117). – С. 44 – 48.

60. Леонтюк І.Б., Ковтунюк З.І. Екологічні основи   застосування регуляторів росту на капусті кольрабі// Мат. Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія – основа збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві» 24-25 червня 2015 р.- Полтава:РВВ ПДАА, 2015.

61. Голодрига О.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Заболотний О.І., Заболотна А.В. Формування фотосинтетичної продуктивності посівів сої за умов комплексного застосування гербіциу Дєсілент, регулятора росту рослин Біолан та мікробіологічного препарату Ризобофіт / Вісник Уманського національного університету садівництва, № 1, 2015 р. – С. 32 – 37.

62 .Леонтюк И.Б., Ковтунюк З.И. Эффективность применения регуляторов роста растений на капусте пекинской/ Сб. трудов Государственного аграрного университета Молдовы. – Выпуск 42. – 2015 р. – С. 227 – 230.

63. Леонтюк І.Б. Фотосинтетична продуктивність пшениці озимої при застосуванні гербіциду Дербі // Мат. ІІІ Міжнародної наукової конференції « Актуальні питання сучасної аграрної науки» 20 листопада 2015 р. – С. 72 – 74.

64. Заболотний О.І. Сільськогосподарська радіобіологія. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання/ О.І. Заболотний, І.Б.Леонтюк, Л.В. Розборська, О.В.Голодрига. – Умань, 2015. – 16 с.

65. Розборська Л.В. Продуктивність та економічна ефективність вирощування пшениці озимої залежно від застосування різних норм гербіциду в поєднанні з регулятором росту рослин/ Л.В.Розборська, І.Б. Леонтюк, О.В.Голодрига, О.І.Заболотний //Зб. наук праць Уманського  НУС. – Умань : УНУС, 2016. – Вип. 88. – Ч. 1: Сільськогоподарські науки. – С. 67 – 77.

66. Леонтюк І.Б. Ефективність застосування гербіциду Гроділу Максі в посівах пшениці озимої// Мат. Міжнародної науково-практичної конференції « Імпортозамінні технології ирощування, зберігання і   переробки продукції садівництва та рослинництв» 26-27 травня 2016 р.- С. 30- 32.

67. Леонтюк І.Б. Висота рослин та врожайність пшениці озимої залежно від дії різних норм гербіциду Дербі // Мат. Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених   « Актуальні проблеми садівництва в сучасній аграрній науці» 10 травня 2016 р. – С.36 – 38.

68. Голодрига О.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Заболотний О.І. Продуктивнсть посівів сої при застосуванні гербіциду Дєсілеєт на фоні обробки насіння регулятором  росту рослин  Біолан та  бактеріальним препаратом Ризобофіт// Зб. наук пр. Уманського НУС. – 2016. – С. 59-66.

69.Голодрига О.В. Продуктивність сої за застосування гербіциду Дєсілєт на фоні обробки насіння регулятором росту рослин Біолан і бактеріальним препаратом Ризобофіт  /О.В. Голодрига, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.І. Заболотний  //Зб. наук. пр.. Уманського НУС. – 2016.– С.  143–151. 

70. Леонтюк І.Б. Формування структури врожаю при застосуванні біологічно активних речовин/ І.Б.Леонтюк// Мат. Міжнародної науково-практичної конференції  [«Сучасний стан родючості чорноземних ґрунтів і шляхи підвищення продуктивності сільськогосподарських культур»], (Дніпро, 25 листопада 2016 р.). – Дніпро, 2016. – С.177 – 179.

71. Леонтюк І.Б. Ефективність застосування різних норм Гроділу Максі та Біолану в посівах пшениці ярої/ І.Б.Леонтюк // Мат. IV Міжнародної науково-практичної конференції [« Актуальні питання сучасної аграрної науки»], (Умань, 17 листопада 2016 р.).– Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2016. – С.60 – 62.

72. Зленко І.Б.,  Ефективність вирощування томатів за використання біологічного методу захисту рослин в умовах закритого ґрунту /  І.Б. Зленко, І.Б. Леонтюк  // Мат. Всеукраїнської науково-практичної конференції             [«Досягнення та концептуальні напрями розвитку сільськогосподарської науки в сучасному світі»], ( с. Олександрівка, Дніпропетровська обл.). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С.122 – 124.

73. Леонтюк І.Б. Формування фотосинтетичної поверхні рослин пшениці озимої залежно від застосування Дербі та Біолану/ І.Б.Леонтюк // Мат. Міжнародної науково-практичної конференції  [«Стан і перспективи розробки та впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур»], (м. Дніпро, 22-23 листопада).  – 2016. – С. 194 – 197.             

74. Леонтюк І.Б. Рівень забур’яненості та висота рослин кукурудзи при застосуванні гербіциду Еталон/ О.І.Заболотний, А.В.Заболотна, І.Б.Леонтюк, Л.В.Розборська, О.В.Голодрига // Зб. наук праць Уманського  НУС. – Умань : УНУС, 2017. – Вип. 90. – Ч. 1: Сільськогосподарські науки. – С. 179 – 188.

75. Леонтюк І.Б. Продуктивність посівів пшениці озимої залежно від норм гербіциду Дербі/ І.Б.Леонтюк// Мат всеукраїнської науково-практичної конференції « Екологічно безпечне високопродуктивне використання  ґрунту та застосування добрив» 29 березня 2017 р. – С.91- 92.

76. Леонтюк  І.Б. Біологія. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія», ОР «Бакалавр»/ Леонтюк І.Б., Суханова І.П., Суханов С.В. – Умань, 2016. – 109 с.

77. Леонтюк І.Б. Біохімія. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.051701 – «Харчові технології та інженерія», ОР «Бакалавр»/ Леонтюк І.Б., Голодрига О.В., Заболотний О.І., Розборська Л.В. – Умань, 2016. – 91 с.

78. Леонтюк І.Б. Вплив біологічно активних речовин на мікробіологічну активність грунту посівів пшениці озимої/ І.Б.Леонтюк, Р.М.Притуляк// Тези доповідей ХV З'їзду  Товариства мікробіологів України ім.. С.М.Виноградського, 11-15 вересня 2017 р., Одеса – Львів: СПОЛОМ, 2017. – С. 74