+38 (04744) 3-17-22, (04744) 3-20-63, (096) 220-46-94
Меню

Зустріч здобувачів вищої освіти з гарантом освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 091 «Біологія та біохімія»

Сьогодні, 10 жовтня 2023 року відбулась зустріч здобувачів вищої освіти з гарантом освітньо-професійної програми Агробіологія другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 091 «Біологія та біохімія», доктором сільськогосподарських наук, професором Віктором КАРПЕНКОМ.

Гарант окреслив мету та основні положення програми, звернув увагу на необхідність формування у майбутніх фахівців відповідних професійних компетентностей та  «soft skills, ознайомив із можливостями проблемно-орієнтованого навчання з науковою складовою, яка широко застосовується в Уманському НУС. Віктор Петрович повідомив, що результати своїх досліджень, розробок здобувачі можуть оприлюднювати на конференціях, в конкурсах студентських наукових робіт.

Особливу увагу гарант звернув на те, що в Уманському НУС працює комісія з питань академічної доброчесності, проводяться заходи щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в кваліфікаційних роботах. В свою чергу студенти задали чимало запитань та отримали на них відповіді, висловили власні думки і побажання щодо освітнього процесу.

                                                                Неля ЛЯХОВСЬКА, викладач кафедри біології