+38 (04744) 3-20-63
Меню

Голодрига Оксана Володимирівна

Голодрига Оксана Володимирівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-20-63
Email: ok.golodriga@ukr.net

 

 Освіта: Уманська державна аграрна академія (1999 р.).

Підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013 р.

Тема наукової роботи: Ефективність застосування Тарги супер і Емістиму С у посівах сої в умовах Правобережного Лісостепу України, Дніпропетровськ, 2005 р.

Сфера наукових інтересів: Сільськогосподарська мікробіологія, фізіологія рослин.

Дисципліни, які викладає: Сільськогосподарська мікробіологія з основами вірусології, Фізіологія рослин, Основи фізіології і гігієни харчування, Органічна хімія.

 Список публікацій

2003

 1. Грицаєнко З.М.  Мікробіологічна активність ґрунту залежно від дії гербіцидів та Емістиму С у посівах сої /З.М.Грицаєнко, О.В.Голодрига // Зб. наук. праць Уманського ДАУ. Біологічні  науки і проблеми  рослинництва. (спеціальний випуск) – 2003. – С. 276 – 281.

2004

2. Грицаєнко З.М. Соя – проти бур’янів. Вплив гербіцидів та біостимуляторів росту на ростові процеси і динаміку накопичення біомаси культури /З.М.Грицаэнко, О.В.Голодрига // Карантин і захист рослин. – 2004. – № 6. – С. 24 –25

3. Грицаєнко З.М. Деклараційний патент на винахід. / С.П.Пономаренко, С.М. Герасименко,  Г.С.Боровикова, О.В.Голодрига // Композиція з гербіцидною та стимулюючою дією для підвищення продуктивності сої. № 67013 А від 15.06.2004. Бюл. № 6.

4. Грицаєнко З.М., О.В. Гербіциди і врожай. Фізіолого-біохімічні аспекти формування продуктивності сої при застосуванні гербіцидів і регуляторів ростуЗ.М., Грицаєнко, Голодрига   // Карантин і захист рослин. – 2004. – № 7. – С. 21–22.

5. Голодрига О.В. Бур’яни в посівах сої. Вплив гербіцидів і біостимуляторів росту на забур’яненість культури та поживний режим ґрунту // Карантин і захист рослин. – 2004.– № 8. – С. 11–12.

6. Голодрига О.В. Під впливом гербіцидів і біостимуляторів. Анатомічна будова листків та судинно-волокнистих пучків сої // Карантин і захист рослин. – 2004. – № 10. – С. 24–25.

 2005

7. Грицаєнко З.М. Формування продуктивності та якості зерна сої за умов застосування Тарги супер і Емістиму С /З.М.Грицаєнко, О.В.Грицаєнко / / Зб. наук. праць Полтавської державної академії .Том 4 (23). – 2005. – C. 238 – 240.

2006

 8. Грицаєнко З.М., Голодрига О.В. Симбіотичний апарат сої. Вплив Тарги супер і Емістиму С на ріст і розвиток азотфіксуючих бульбочкових бактерій. // Карантин і захист рослин. – 2006. – №7. – С.16 – 17.

9. Грицаєнко З.М., Грицаєнко А.О., Карпенко В.П., Леонтюк І.Б., Голодрига О.В., Заболотний О. І. Біологічні процеси і продуктивність сільськогосподарських культур при застосуванні хімічних і біологічних препаратів та шляхи зменшення гербіцидіного навантаження на зовнішнє середовище.  /Зб. наук. праць Вчені Вищої школи України – селу. Київ – Умань. – 2006. – С.73 – 87.

10. Грицаєнко З.М., Голодрига О.В. Формування асиміляційної поверхні та синтез хлорофілу у листках сої під впливом Тарги супер і Емістиму С. / Зб. наук. праць Уманського ДАУ. – 2006. – С.37 – 41.

2008

 11. Грицаєнко З.М., Голодрига О.В. Вплив гербіцидів і Емістиму С на активність ґрунтової мікрофлори у ризосфері сої. // Карантин і захист рослин. – 2008. – №1. – С.18 – 20.

 12. Грицаєнко З.М., Голодрига О.В. Симбіотична діяльність та тривалість симбіозу у рослинах сої під впливом різних норм Хармоні 75 і Емістиму С. / Зб. наук. праць Уманського ДАУ. – 2008. – С.223 – 229.

 13. Методичні вказівки для виконання контрольних завдань з курсу мікробіології з основами вірусології для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.090101 – «Агрономія» Грицаєнко З.М., Голодрига О.В.,2008 р.

2009

 14. Голодрига О.В. Вплив Тарги супер і Емістиму С на активність ферментів окисно-відновного характеру дії у рослинах сої. // Карантин і захист рослин. – 2009. – № 5. – С.25 – 26.

 15. Грицаєнко З.М. Фізіолого-біохімічні аспекти формування продуктивності сої при застосуванні Хармоні 75 і Емістиму С. / З.М.Грицаєнко, О.В.Голодрига// Вісник УДАУ. – 2009. – С.64–72.

2011

 16. Грицаєнко З.М., Голодрига О.В. Вплив комплексного застосування гербіцидів у поєднанні з Емістимом С на забур’яненість і продуктивність посівів сої./  З.М.Грицаєнко, О.В.Голодрига// З.М.Грицаєнко, О.В.Голодрига// Зб. наук. праць Уманський НУС. – 2011. – С.42–45.

17. Грицаєнко З.М., Голодрига О.В. Вплив гербіцидів і Емістиму С на деякі фізіологічні процеси та продуктивність посівів сої.  / З.М.Грицаєнко, О.В.Голодрига // Агробіологія. Зб. наук. Білоцерківського національного аграрного університету. – 2011. – С.100–103.

18. Грицаєнко З.М., Голодрига О.В. Вплив гербіцидів і Емістиму С на мікробіологічну активність ґрунту у посівах сої в умовах Лісостепу України. /   З.М.Грицаєнко, О.В.Голодрига// Зб. наук. праць Уманського НУС «Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві». – 2011.– С. 103–107.

19. Голодрига О.В. Формування якості насіння сої за умов комплексного застосування гербіцидів і Емістиму С. / О.В.Голодрига //Зб. наук. праць Уманського НУС.  – 2011.– С. 271–275.

20. Грицаєнко З.М., Голодрига О.В. Вирощування сої на зерно. Економічна ефективність за умов застосування гербіцидів і біостимуляторів росту рослин.  / З.М.Грицаєнко, О.В.Голодрига// Карантин і захист рослин. – 2011. – № 11. – С. 14–18.

2012

21. Грицаєнко З.М. Вплив комплексного застосування Півоту і Емістиму С на формування площі асиміляційного апарату та синтез хлорофілу у рослинах сої  / З.М.Грицаєнко, О.В.Голодрига //Зб. наук. праць Уманського НУС. – 2012.– С. 47–54.

22. Токар А.Ю. Симбіотична та мікробіологічна активність посівів сої під впливом Півоту, Ризогуміну і Біолану /А.Ю. Токар, О.В. Голодрига //Зб. наук. праць Уманського НУС. Випуск 81 Ч.1. Агрономія. – 2012.– С. 227–232.

2013

23. Грицаєнко З.М. Вплив комплексного застосування гербіцидів і Біолану на продуктивність і структурні показники посівів сої / З.М. Грицаєнко, О.В. Голодрига, Л.В. Розборська //Агробіологія. Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ. – 2013. – С. 138–142.

2014

24. Грицаєнко З.М. Фізіологічні зміни в рослинах пшениці озимої залежно від впливу гербіциду Лонтрім та регулятора росту рослин Емістим С/З.М. Грицаєнко, Л.В. Розборська, О.В. Голодрига //Зб. наук. праць Уманського НУС. – 2014.– С. 77–83.

25. Леонтюк І.Б. Вплив інокуляції насіння на активність антиоксидантних ферментів класу оксидуредуктаз пшениці озимої та сої /І.Б. Леонтюк, О.В. Голодрига, О.І. Заболотний //Вісник УНУС. – 2014. –С. 90–95.

26. Заболотний О.І. Фотосинтетична продуктивність кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90 / О.І. Заболотний, І.Б. Леонтюк, О.В. Голодрига, А.В. Заболотна  //Вісник УНУС. – 2014. –С. 85–90.

2015

27. Голодрига О.В., Розборська Л.В., Леонтюк І.Б., Заболотний О.І.  Вплив гербіциду Дєсілєт, регулятора росту рослин Біолан і мікробіологічного препарату Ризобофіт  на активність ґрунтової мікрофлори та симбіотичного апарату сої / О.В. Голодрига, Л.В. Розборська, І.Б. Леонтюк, О.І. Заболотний //Агробіологія. Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ. – 2015. – С. 44–48.

28. Заболотний О.І. Формування врожайності кукурудзи на зерно при застосуванні гербіциду Люмакс. /О.І. Заболотний, А.В. Заболотна, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.В. Голодрига //Вісник аграрної науки Причорномор’я. Науковий журнал. Миколаїв. 2015. – С. 99–107.

29. Голодрига О.В. Формування фотосинтетичної продуктивності посівів сої за умов комплексного застосування гербіциду Дєсілєт та регулятора росту рослин Біолан та мікробіологічного препарату Ризобофіт/ О.В. Голодрига, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.І. Заболотний, А.В. Заболотна //Вісник Уманського НУС.–№1.– 2015. – С. 32–37.

30. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання «Сільськогосподарська радіобіологія» О.І. Заболотний, Л.В. Розборська, О.В. Голодрига, І.Б. Леонтюк. – Умань, 2015.– 16 с.

2016

31. Розборська Л.В. Продуктивність та економічна ефективність вирощування пшениці озимої залежно від застосування різних норм гербіциду в поєднанні з регулятором росту рослин/  Л.В. Розборська, І.Б. Леонтюк, О.В. Голодрига, О.І. Заболотний  //Зб. наук. пр. Уманського НУС.  – Умань, УНУС, 2016. – Випуск 88. – Ч. 1:  Сільськогосподарські науки. С. 67–76.

32. Голодрига О.В. Продуктивність сої за застосування гербіциду Дєсілєт на фоні обробки насіння регулятором росту рослин Біолан і бактеріальним препаратом Ризобофіт  /О.В. Голодрига, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.І. Заболотний  //Зб. наук. пр. Уманського НУС. Випуск 89. Сільськогосподарські науки. – 2016.– С.  143–151. 

 

33. Голодрига О.В. Продуктивність сої за застосування гербіциду Дєсілєт на фоні обробки насіння регулятором росту рослин Біолан і бактеріальним препаратом Ризобофіт  /О.В. Голодрига, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.І. Заболотний  //Зб. наук. пр. Уманського НУС. Випуск 89. Сільськогосподарські науки. – 2016.– С.  143–151.

2017

 

Голодрига О.В. Фотосинтетична продуктивність посівів сої на тлі застосування гербіциду Фабіан та регулятора росту рослин Біолан /О.В. Голодрига, Л.В. Розборська //Зб. наук. пр. Уманського НУС. Випуск 90. – Умань, УНУС, 2017. – С. 141–149.

 

Заболотний О.І. Рівень забур’яненості та висота рослин кукурудзи при застосуванні гербіциду Еталон /О.І. Заболотний, А.В. Заболотна, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська,  О.В. Голодрига //Зб. наук. пр. Уманського НУС. Випуск 90. – Умань, УНУС, 2017. – С. 179–188.

 

 

 

 Список тез

  1. Голодрига О.В. Формування асиміляційної поверхні та синтез хлорофілу у листках сої під впливом Тарги супер і Емістиму С. Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань. – 2006. – С. 18–19.

 2. Грицаєнко З.М.Вплив Хармоні 75 і Емістиму С на фізіологічні процеси і продуктивність сої в умовах Лісостепу України.  / З.М.Грицаєнко, О.В.Голодрига // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань. – 2008. – С. 106–108.

 3. Голодрига О.В. Мікробіологічна активність ґрунту під впливом Хармоні 75 і Емістиму С у посівах сої/О.В.Голодрига // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань. – 2010. – С. 32–33.

 4. Голодрига О.В. Вплив гербіцидів і Емістиму С на забуряненість посівів сої та її продуктивність. / О.В.Голодрига //  Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань. – 2011. – С. 28–29 .

 5. Голодрига О.В. Економічна оцінка застосування гербіцидів і біостимуляторів росту рослин у посівах сої./ Голодрига О.В.// Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань. – 2012. – С. 33–35.

 6. Голодрига О.В. Комплексне застосування Півоту, Ризоторфіну та регулятора росту рослин у посівах сої  / Гоодрига//Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань. – 2013. – С. 37–38.

 7. Голодрига О.В. Григоренко В.Ю. Економічна ефективність вирощування сої  на зерно за умов застосування гербіцидів і біостимулятора росту рослин/ О.В.Голодрига, Григоренко В.Ю. // Всеукраїнська наукова конференція молодих учених – Умань. – 2014. – С. 23–24.

 8. Голодрига О.В. Агроекологічна оцінка застосування гербіцидів та регулятора росту рослин Біолан у посівах сої/ О.В.Голодрига//Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки» – Умань. – 2015. – С. 41–43.

 9. Голодрига О.В. Ефективність комплексного застосування гербіцидів, регулятора росту рослин Біолан та мікробіологічного препаратцу Ризогумін у посівах сої/ О.В.Голодрига // Матеріали всеукраїнської наукової конференції [«Актуальні проблеми садівництва в сучасній аграрній науці»], (Умань, 26 квітня 2016 р.). – Умань, 2016. – С. 18–19.