+38 (04744) 3-17-22 (04744) 3-20-63
Меню
Остання редакція: 16 вересня 2021

Зустріч з гарантом!

На початку навчального року відбулась зустріч гаранта освітньо- професійної програми «Біологія», декана факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин зі здобувачами вищої освіти для здобуття освітнього рівня «Бакалавр».

Під час зустрічі, декан факультету кандидат сільськогосподарських наук Сергій Щетина представив гарантів освітніх програм «Біологія».

Під час зустрічі, Маргарита Парубок кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології ознайомила студентів освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 091 «Біологія» з освітньою програмою, за якою вони будуть навчатися, призначення і роль окремих освітніх компонентів та професійно-орієнтованої і виробничих  практик у навчанні.

Гарант представила принцип обрання дисциплін вільного вибору, роль студентів у внутрішньому забезпеченні якості освіти. Розглянули положення Кодексу академічної доброчесності і шляхи внесення пропозицій щодо вдосконалення освітньої програми.

Студенти були проінформовані про функціонування в університеті психологічної служби «Довіра», про структуру і зміст освітньо-професійної програми, про структури сайтів університету та його підрозділів інше.

Маргарита Парубок та Сергій Щетина побажала студентам успіхів та запросили їх активно приймати участь у покращені якості освітньо-професійної програми Біологія першого рівня вищої освіти за спеціальністю 091 «Біологія».