+38 (04744) 3-20-63 (04744) 3-17-22
Меню
Остання редакція: 20 березеня 2017

Захист дисертації

16 березня відбувся захист кандидатської дисертації  Кириленко Людмили Василівни.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства агрономічного факультету Вінницького національного університету

Назва дисертації – «Функціонування симбіотичної системи Rhizobium Galegae – кoзлятник за дії фітопатогенних мікроорганізмів»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.07 - мікробіологія

Шифр спеціалізованої ради – К 74.844.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Уманський національний університет садівництва МОН України (20305, Черкаська область, м. Умань, вул. Інститутська, 1; тел. (04744) 4-69-81)

Науковий керівник – Патика Володимир Пилипович, доктор біологічних наук, професор, академік НААН України, завідувач відділу фітопатогенних бактерій (Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України)

Офіційний опонент – Волкогон Віталій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України, директор (Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України)

Офіційний опонент – Юмина Юлія Михайлівна, кандидат біологічних наук, викладач кафедри мікробіології та загальної імунології (Київський національний університет імена Тараса Шевченка)

 

 

Голова спеціалізованої вченої ради К 74.844.02                      Карпенко В. П.