+38 (04744) 3-17-22 (04744) 3-20-63
Меню

Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БІОЛОГІЇ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти

участь у роботі

Всеукраїнської наукової

Інтернет-конференції:

«Сучасні проблеми біології в умовах змін клімату»

 

Дата і місце проведення:

22 червня 2022 року, Уманський національний університет садівництва (Україна, Черкаська обл., м. Умань, вул. Інститутська, 1).

Учасники: науковці науково-дослідних установ, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, докторанти, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та установ, які мають відношення до тематики конференції.

 

Напрями конференції:

1. Застосування сучасних технологій в отриманні високоякісної с.-г. продукції.

2. Інноваційні розробки вирощування рослин у біології, рослинництві, овочівництві, садівництві.

3. Пріоритетні напрями технологічного забезпечення галузі: сучасні технології виробництва с.-г. продукції і насіння; технології вирощування с.-г. культур для систем «органічного землеробства».

4. Формування ринку с.-г. продукції, проблеми комерціалізації науково-технічних розробок в агропромисловому комплексі.

5. Сучасні напрямки хімічних досліджень біологічних об’єктів.

6. Інтродукція та акліматизація рослин.

7. Вирощування високоякісного садивного матеріалу декоративних і малопоширених плодових рослин.

8. Еколого-біологічні особливості

господарсько цінних видів рослин.

9. Загальноосвітні науки.

 

Умови участі у конференції:

для участі у конференції просимо надсилати до 22 червня 2022 року на електронну адресу irinaleontyuk0@gmail.com

-         заявку на участь у конференції;

-         матеріали доповіді, оформлені відповідно до вимог.

 

Вимоги до оформлення матеріалів:

До публікації будуть прийняті матеріали, які відповідають тематичним напрямкам конференції, що раніше не публікувались та містять нові наукові результати. Тези, які не відповідають тематиці конференції та оформлені не за вимогами розглядатися не будуть.

Тези обсягом 1-2 сторінки (макс. до 6) формату А4, повинні бути надруковані з використанням текстового редактора Microsoft Word у вигляді файлу з розширенням *.doc; поля з усіх боків 1,0 см. Шрифт Times New Roman, розмір шрифту - 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, абзацний відступ – 2,0 см, вирівнювання по ширині. Латинські назви рослин подавати курсивом. Чорно-білі рисунки, графіки та діаграми (чітко виконані) подавати у вигляді окремих файлів, номери сторінок не проставляти.

Матеріали