+38 (04744) 3-17-22 (04744) 3-20-63
Меню
Остання редакція: 14 вересня 2021

Відкрита лекція з дисципліни «Ботаніка. Систематика рослин» на тему: «Вступ. Систематика рослин»

Відбулася відкрита лекція «Ботаніка. Систематика рослин» на тему: «Вступ. Систематика рослин» для студентів 21-б та 21 мб-б зі спеціальності 091 «Біологія». Лектор – канд. с.-г. наук, доцент Т.В. Мамчур.

За сприяння кафедри біології Уманського НУС було організовано зустріч з лектором Чорною Галиною Анатоліївною – кандидатом біологічних наук, доцентом кафедри біології та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Вона підготувала цікаву лекцію з дисципліни Ботаніка, розділ Систематика рослин. У своїй доповіді підготовила гербарні зразки різних груп таксонів як представників відділу голонасінні (Gymnosperms), так і покритонасінних або квіткових (Angiosperms) рослин, ілюстрації світлини та природний матеріал насіння.

 

Відкрита лекція проведена на високому науково-методичному рівні, лектор продемонструвала глибокі знання та педагогічну майстерність, дотримувалася відповідного темпу подачі матеріалу, що сприяло створенню в аудиторії психологічно комфортної атмосфери. Зміст поданого матеріалу відповідав робочій програмі даної дисципліни.

Студенти ознайомилися з гербарними зразками Гербарію УДПУ (UPU) з вищими систематичними таксонами. Г.А. Чорна продемонструвала гербарні збори студентів природничого факультету та свої власні наукові колекції. Ознайомила із історичним надбанням Гербарію (UPU), створенням та формуванням сьогодення. Подякувала Т.В. Мамчур за тісну співпрацю з Науковим гербарієм УНУС (UM), їх опрацюванням та висвітленням у численних фахових добірках статей, написанні монографій.