+38 (04744) 3-17-22 (04744) 3-20-63
Меню

Міжнародна наукова конференція „Глобальні наслідки інтродукції рослин в умовах кліматичних змін”

Доцент кафедри біології Тетяна Мамчур 5-7 жовтня 2021 року прийняла участь у роботі Міжнародної наукової конференції на тему: „Глобальні наслідки інтродукції рослин в умовах кліматичних змін”, присвячена 30-річчю Незалежності України (Global consequences of Plant introduction in Conditions of Climate change, dedicated to the 30-th anniversary of Independence of Ukraine).

 Відбулася конференція в Національному Ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України спільно з Радою Ботанічних садів та дендропарків України, Інститутом Ботаніки НАН Азейбарджану (м. Баку, Азейбарджан), Інтституту біо-різноманіття та біологічної безпеки Словацького аграрного університету (м. Нітра, Словакія), Інституту Національного Ботанічного саду ім. „Александру Чуботару” (м. Кишинів, Молдова) та Арборетуму в Болестрашиці (м. Пшемишель, Польща).

Наукова спільнота обговорювала численні питання: „Історії і сучасного стану інтродукції та акліматизації рослин. Внесок українських вчених у розвиток наукових основ інтродукції рослин; Роль інтродукції рослин в еволюції формування та збереження фіторізноманіття; Інтродукція рослин у ландшафтній архітектурі та декоративному садівництві; Фізіолого-біохімічні та біотехнологічні основи інтродукції рослин; Захист рослин та проблеми фітоінвазій” в умовах змін клімату.

 

 

Доповідає І.С. Косенко, Національний дендрологічний парк „Софіївка” НАН України на тему: „Проблеми збереження деревних інтродуцентів у ботанічних колекціях НДП „Софіївка”.

 

Доповідає Ion Roşca, „Alexandru Ciubotaru” Nacional Botanical Garden (Institute), Chişinău, R. Moldova на тему: „Some aspects of the Development of Passiflora incarnate L. plants in the Alexandru Ciubotaru” NacionalBotanical Garden (Institute) ”.

 У своїй доповіді доцент Тетяна Мамчур розкрила питання зростання історичних та сучасних інтродукованих деревних та кущових насаджень представників відділу Gumnosperms, Angiosperms, їх асортимент у озелененні студмістечка університету, сучасний стан та зростання в умовах змін клімату, залученням до спостережень студентів зі спеціальності 091 „Біологія” та їх фахової підготовки. Оскільки кафедра біології приймає активну участь у міжнародному проекті 619285-ЕРР-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP Multilevel Local, Nation- and Regionwide Educarion and Training in Climate Services, limate change Adaptation and mitigation 15.11.2020 – 14.11.2023.

 

Учасники конференції обмінялися глобальними питаннями вирощування, догляду за інтродуцентами в Ботанічних садах, університетах та інших куточках озеленених місць.

Матеріали