+38 (04744) 3-20-63
Меню
Остання редакція: 26 листопада 2018

Попередній захист дисертацій на кафедрі біології

 

20 листопада 2018 р. в аудиторії 178 о 1З30 відбулося розширене засідання фахового семінару із попереднього захисту дисертацій за спеціальностями 03.00.12 - фізіологія рослин, 03.00.07 - мікробіологія, 06.01.01 - загальне землеробство і фахового семінару з агробіотехнології та родючості ґрунтів.

 «РІВЕНЬ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЗЯБЛЕВОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН ПОСІВІВ У КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ ПІВДЕННОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ».

 Спеціальність: 06.01.01 - загальне землеробство.

 Виконавець: Коваль Галина Володимирівна - викладач кафедри загального землеробства Уманського НУС.

 Науковий керівник: Єщенко Володимир Омельянович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри загального землеробства Уманського НУС.

 «ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЛОДОЗМІННОЇ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ І ДОБРИВ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ».

 Спеціальність: 06.01.01 - загальне землеробство.

 Виконавець: Павліченко Андрій Андрійович, асистент кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства Білоцерківського НАУ.

 Науковий керівник: Примак Іван Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства Білоцерківського НАУ.