+38 (04744) 3-20-63
Меню
Остання редакція: 10 листопада 2017

Захист дисертації на кафедрі

9 листопада 2017 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 74.844.02 на кафедрі мікробіології, біохімії і фізіології рослин.

До основного захисту було представлено дві кандидатські дисертації:

  1. Підан Любов Федорівна «Фізіологічне обґрунтування застосування гербіцидів і регуляторів росту рослин у посівах соняшника в Правобережному Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин.

  2. Сахно Тамара Володимирівна «Морфологічні особливості стійкості ліній і гібридів соняшника за ураження вовчком (Orobanche cumana Wallr.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 03.00.12 – фізіологія рослин.

Голова спеціалізованої вченої ради К74.844.02, доктор с.-г. наук, професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності Карпенко ВІктор Петрович

Науковий керівник, академік, професор, зав. кафедри, доктор с.-г. наук Грицаєнко Зінаїда Мартинівна

Виступає доцент кафедри, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Притуляк Руслан Миколайович

Здобувач наукового ступеня кандидата с.-г. наук зі спеціальності 03.00.12 - фізіологія рослин Підан Любов Федорівна

Члени спеціалізованої ради К74.844.02 сільськогосподарські науки (фізіологія рослин, мікробіологія і землеробство) і присутні.