+38 (04744) 3-20-63
Меню
Остання редакція: 27 квітня 2018

Відбулася Всеукраїнська наукова студентська конференція

Відбулася Всеукраїнська наукова студентська конференція

 приурочена 215-річчю від дня народження О.Д. Нордмана

 

Секція мікробіології, біохімії і фізіології рослин працювала 25 квітня 2018 року. В її роботі взяли участь 23 студента, 7 викладачів і 2 аспіранта. З доповідями виступили 7 студентів. За тематикою доповіді були різноманітні. Дослідження проводили на  різних культурах: пшениця озима і яра, кукурудза, тритикале,  соя,  горох, ячмінь озимий і ярий.

На цих культурах вивчали дію гербіцидів, біологічно активних речовин, бактеріальних добрив на ростові і біохімічні процеси в рослинах і ґрунті, а також на продуктивність і якість продукції.

На високому науковому і методичному рівні виступили з доповідями наступні студенти:

 1. Корсанюк Н.В., студ. 41-а групи – І місце;

 2. Семенда В.О., студ.11-мс групи – ІІ місце;

 3.  Левченко Б.В., студ. 73-з-ам групи – ІІІ місце;

 4. Коваленко  О.С., студ. 73-з-ам групи;

 5. Рижа М.Р.,  студ. 21-ак групи;

 6. Варецький М.О., студ. 52-з-а групи;

 7. Білокінь А.В., студ. 41-з-п групи.

  Заслухані наукові доповіді студентів наукового студентського гуртка кафедри мікробіології, біохімії і фізіології рослин схвалити. Студентам IІІ – V курсів рекомендувати результати своїх наукових досліджень використати при написанні дипломних робіт. Студентам ІІ –ІV  курсів продовжити наукові дослідження. Закінчені наукові дослідження рекомендувати студентам впровадити у виробництво і опублікувати статті в науковому студентському збірнику Уманського НУС. Магістрам опублікувати дані досліджень в 3-х статтях. Закінчені наукові дослідження рекомендувати студентам до впровадження у виробництво. Кращі доповіді були відзначені.

   

   

  Секція хімії працювала 25 квітня 2018 року.

   Цікаву та змістовну доповідь на тему: «Використання органічних речовин в харчовій хімії» підготувала студентка 11-Т групи Бугера Олена, яку всі учасники засідання секції визнали як найкращу.

  Всього  на засіданні секції було зроблено 19 наукових доповідей в яких розглянуто важливі питання трансформації та втрати азоту при використанні азотних добрив, визначення якості питної води, раціонального використання пестицидів при вирощуванні сільськогосподарських рослин, вплив харчових добавок на організм людини, застосування хімічних речовин в побуті, медицині, військовій справі та інших галузях народного господарства.

  Крім того, цікавими були доповіді про біологічно активні речовини в аграрному виробництві, штучні і природні барвники в харчовій промисловості, ефір як першоматерія і як органічна сполука, хімічні речовини косметичних засобів для дітей і дорослих.

  В роботі секції взяли участь 32 студенти, а також викладачі кафедри.  Змістовні, актуальні і цікаві доповіді зробили студентка 14-А групи Кищук Анжеліка Сергіївна під керівництвом доцента Очеретенко Л.Ю. про біологічно активні речовини в аграрному виробництві,  студентка 51-ЕК групи Заленська Є.А. під керівництвом доцента Жиляка І.Д. та викладача Ляховської Н.О.  про  використання біометричних показників ALLIUN TEST для визначення якості питної води та студентка 11- Т групи Шовенко Карина Віталіївна, керівник – доцент Світовий В.М., про трансформацію та втрати азоту при використанні азотних добрив.

   Слід відмітити, що доповіді цих студентів включали результати їх практичної дослідницької роботи.

  Відмічені також доповіді студента 14-А Пастуха Дмитра Сергійовича про інсектициди (керівник Очеретенко Л.Ю.), студентки 21-Т групи Волянської Ілони про наноматеріали (керівник Жиляк І.Д.),  студентки 11-Т групи Бугери Олени про наркотичні речовини (керівник Ляховська Н.О).

  Було відзначено найкращу доповідь студентки 11-Т групи Бугери Олени Володимирівни і присудити перше місце, друге місце – студентці 21-Т групи Волянській Ілоні Іванівні і третє – студентці 11-Т групи  Шовенко Карині Віталіївні. Студентам другого і третього курсів продовжити свої наукові дослідження.  Студентам  5 курсу узагальнити весь опрацьований матеріал, а також використати оприлюдненні результати під час написання дипломних робіт.