+38 (04744) 3-20-63
Меню
Остання редакція: 19 жовтня 2017

Участь у з'їзді мікробіологів

Викладачі кафедри мікробіології, біохімії і фізіології рослин взяли активну участь у ХV з'їзді товариства

мікробіологів України ім. С.М. Виноградського.

 

Викладачі кафедри мікробіології, біохімії і фізіології рослин є членами товариства мікробіологів України.

Патика Володимир Пилипович – український учений у галузі біотехнології, екології, агроекології.

Доктор біологічних наук, професор. Академік НААНУ. Академік АН ВШ України.

Опублікував понад 540 наукових праць, ряд оглядів, проблемних статей, 15 колективних монографій,

одержав 36 патентів і авторських свідоцтв.

Підготував 11 докторів і 16 кандидатів наук.

Фундатор «Агроекологічного журналу», член редакційної ради «Мікробіологічного журналу», журналів

«Мікробіологія і біотехнологія» і «Фізіологія і біохімія культурних рослин»,

«Вісник Харківського національного аграрного університету» (серія «Біологія»).

Член спеціалізованої вченої ради при Інституті мікробіології і вірусології

ім. Д. К. Заболотного НАНУ, секції комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки.

У 1995 р. обраний дійсним членом (академіком) УААН.

Отримав премію ім. Д. К. Заболотного НАН України і Державна премія України

в галузі науки і техніки (2005). Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2005).

 

 

Патика Володимир Пилипович, доктор біологічних наук, професор, академік НААНУ, академік 

АН ВШ України, вручає посвідчення товариства мікробіологів України ім.

С.М.Виноградського  доктору сільськогосподарських наук,

професору, завідувачу кафедри мікробіології, біохімії і фізіології рослин, заслуженому діячу

науки і техніки України, лауреату Нагороди Ярослава Мудрого, академіку АН ВО

України Грицаєнко Зінаїді Мартинівні.

 

 

Патика Володимир Пилипович вручає доцентам кафедри мікробіології, біохімії і фізіології рослин Леонтюк І.Б.,

Розборській Л.В., Голодризі О.В., Притуляку Р.М., аспіранту Шутко С.С. посвідчення товариства мікробіологів

України ім. С.М.Виноградського.