+38 (04744) 3-17-22 (04744) 3-20-63
Меню
Остання редакція: 25 лютого 2020

Наукова робота студентів на кафедрі

 

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ  НА КАФЕДРІ БІОЛОГІЇ

Наукова робота завжди була і залишається невід'ємною складовою частиною навчального процесу.

Науковці кафедри працюють за темою, що входить до загальної тематики Уманського НУС «Оптимальне використання природного і ресурсного потенціалу агроекосистем Правобережного Лісостепу України», зокрема, застосування як окремо так і разом  РРР з гербіцидами та бактеріальними мікродобривами. 

Студентська науково-дослідна робота здійснюється в межах роботи наукового студентського гуртка, в роботі якого беруть участь студенти-дипломники різних курсів, а також групи студентів з підготовки до другого етапу Всеукраїнської олімпіади з біології. Щорічно проводиться звітність на науковій конференціії студентів, де вони мають можливість представити результати своїх наукових досліджень і опублікувати їх результати в матеріалах наукових конференцій і періодичних наукових виданнях.

Науковий гурток кафедри вивчає питання дії гербіцидів, регуляторів  росту, бактеріальних добрив, мікроелементів – на ростові і біохімічні процеси в рослинах і  ґрунті, на знищення шкідників, хвороб і бур’янів а також на продуктивність і якість продукції.

Студенти вивчають і удосконалюють технології застосування різних препаратів і бактеріальних добрив на сільськогосподарських культурах.

Неодноразово на студентському науковому гуртку доповідали аспіранти кафедри про результати своїх досліджень та висвітлювали актуальність своєї теми.

Гуртківці активно приймають участь як в університетських, міжвузівських  так і в міжнародних олімпіадах та конференціях, де часто займають призові місця. На гуртку відбуваються тематичні засідання, присвячені Дню працівника сільського господарства, Дню студента, ювілейним датам науковців нашого університету.

ПЛАН

роботи наукового студентського гуртка на кафедрібіології на 2017-2018 н.р.

 

№ п\пп

Вид заходу

Строки виконання

Відповідальні за виконання

1.

Обговорення та планування роботи гуртка на поточний  навчальний рік.

Вересень

 

Гуртківці

2.

Закладка дослідів озимих  культур в польових умовах.

Вересень

Наукові керівники

3.

Заслуховування і обговорення звітів виробничої практики студентів.

Жовтень

листопад

Староста гуртка

4.

Тематичне засідання гуртка присвячене Дню  працівника сільського  господарства

  

листопад

 

5.

Заслуховування і обговорення звітів про проходження стажування за кордоном.

Жовтень-

листопад

Наукові керівники

6.

Заслуховування і обговорення звітів студентів про виконання наукових досліджень за темами дипломних робіт.

Жовтень-

листопад

Староста, гуртківці

7.

Підготовка доповідей на науково-дослідну конференцію та участь в роботі наукової студентської конференції.

Березень

Староста, гуртківці

8.

Вивчення та освоєння методик закладання польових, вегетаційних, лабораторних дослідів та методів мікробіологічних і фізіологічних досліджень в посівах сільськогосподарських культур.

Березень

Староста, викладачі, гуртківці

9.

Закладка польових і вегетаційних дослідів.

Квітень-

травень

Гуртківці, наукові керівники

10.

Проведення експериментальних досліджень дипломниками згідно програм з наукових тем.

Травень-вересень

Гуртківці, наукові керівники

11.

Проведення  аналізів,  польовимх досліджень  у дослідах кафедри.

Травень-

вересень

Гуртківці, наукові

керівники

Керівник наукового гуртка,

викладач кафедри біології                                  Н.О.Ляховська

 

 

Останні новини

Всі новини