Меню
Остання редакція: 14 березеня 2016

Наукові школи

Академік Грицаєнко З.М. створила наукову школу з дослідження фізіолого-біохімічних, мікробіологічних, цитологічно-генетичних основ дії гербіцидів і біологічних препаратів на сільськогосподарські культури та розробки науково обґрунтованих, екологічно безпечних технологій виробництва високоякісної продукції рослинництва з найменшим пестицид ним навантаженням на навколишнє природне середовище.

Наукова школа академіка Грицаєнко З.М.

Доктор В.П.Карпенко за виконанням анатомічних досліджень

Доцент І.Б.Леонтюк проводить визначення вмісту амонійного азоту в грунті

Доцент О.В.Голодрига читає лекцію з курсу "Фізіологія рослин"

Доцент О.І.Заболотний визначає за допомогою фотоелектроколориметра вміст хлорофілів у рослинах кукурузи

Доцент Р.М.ПРитуляк колориметрує зразки хлорофілу тритикале озимого

Аспірант Заболотна А.В. визначає активність ферментів антиоксидантних систем у рослинах пшениці ярої

Аспірант Прудивус С.Г. досліджує вміст пігментів в листках ріпакцу ярого

Аспірант Чернега А.О. проводить дослідження масової частки редукованих цукрів

Аспірант Прудивус Л.А. визначає активність ферментів класу оксидоредуктаз у рослинах ріпаку озимого

Аспірант Даценко А.А. проводить дослідження анатомо-морфологічної будови рослин гречки

Аспірант Волошина Л.Г. визначає схожість пшениці озимої за дії хімічних та біологічних препаратів

Аспірант Оратівська С.А. визначає активність аскорбіназ оксидази в рослинах гороху

Аспірант Івасюк Ю.І. готує грунтові розведення для визначення мікробіологічної активності грунту

Аспірант Капрій М.М. проводить дослідження вмісту грунтового ферменту фосфатази

Останні новини

Всі новини